Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

CNG – technologie ÚCHP, co předběhla dobu

Pavel Izák, se svým týmem vyvinul jednokrokový postup pro čištění surového bioplynu založený na kondenzující vodní páře na hydrofilní podložce. Z bioplynu tak dokázal vyrobit biometan, což je látka s obdobnými vlastnostmi jako zemní plyn. Technologie byla patentována a dovedena do poloprovozu.

Bioplyn a jeho zpracování je jednou z důležitých oblastí výzkumu. Získat kvalitní CNG z odpadu je rozhodně skvělá příležitost, o které ještě hodně uslyšíme (a víc si o ní můžete přečíst zde). Na to, jak se tato technologie dostávala do praxe jsme se zeptali jejího vynálezce Dr. Pavla Izáka z Ústavu chemických procesů AV ČR:

Jak obtížné je transferovat výsledky výzkumu v oboru, ve kterém pracujete?

Transfer vědeckého výsledku z laboratoře do praxe je velmi složitý proces a je to běh na dlouhou trať. Potřebujete k tomu především profesionální tým kolem sebe, ale také velkou dávku štěstí. A proč to vše podstoupit? Pokud by tento postup byl převeden ve větším měřítku do praxe, znamenal by snadnou cestu k získávání kvalitního paliva CNG a snížila by se naše závislost na dodávkách ropy a zemního plynu ze zahraničí.

Jak byste krátce glosoval, příběh, jehož jste byl přímým účastníkem? Co Vám dal?

Dal mi hodně zajímavých zkušeností v oblasti transferu technologií, o které jsem neměl předtím ani zdání.

Hlavně mi ovšem ukázal, jak neúměrné dotace dokážou pokřivit trh. Díky v minulosti přemrštěné podpoře solární elektřiny je složité získat podporu na čištění surového bioplynu na CNG. Bohužel, bez dotací nejsme konkurenceschopní s dotovanou elektřinou! A s tím celý náš transfer stojí a padá.

Na čem pracujete nyní?

Nyní se v naší skupině věnujeme separaci racemických směsí na získávání čistých enantiomerů, které jsou důležité pro čistá a bezpečná léčiva. Zabývám se i čištěním odpadních plynů. A zajímá mě také čištění vody, což je věc pro budoucnost nepostradatelná.

Pavel Izák získal v roce 2014 ocenění Česká hlava v kategorii Cena společnosti Kapsch za technické vědy.