Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

CeTTAV

Jsme Centrum transferu technologií AV ČR (CeTTAV). Jsme průvodce labyrintem transferových cest od financování přes správu duševního vlastnictví až po marketing a komunikaci výsledků. Jsme prostředníky i partnery, jejichž cílem je propojit naše vědecká pracoviště s investiční či podnikatelskou scénou.

26. 9. 2023 

Řešením je metodika a dataprocesing in-situ měření přetvoření povrchu horniny, případně stavebních materiálů jako např. skalních bloků s využitím odporové tenzometrie.

25. 9. 2023 

Řešením je nový typ seismografu na bázi rotafonu s vyšší citlivostí signálu a s vlastním algoritmem vhodný pro lokality s nízkou seismicitou a zvýšenou hladinou industriálního šumu, jako jsou objekty kritické in...

24. 9. 2023 

Nabízíme nový, ohnivzdorný kompozitní materiál s čedičovými vlákny a speciální pryskyřicí vhodný pro použití jako součást kompozitních desek a fasád nebo alternativa eternitových krytin.

Lze popsat složitý vědecký výsledek několika údernými slovy? Těžká disciplína, která je ale v dnešním zrychleném světě nutností. Investoři na vás mají přesně vyměřený...
Soutěž českých vědecko-výzkumných projektů pomáhá přenášet objevy a nápady do praxe. Ty nejlepší vybírá odborná porota složená ze zástupců vědeckovýzkumných institucí i investorů. Kromě samotného...
Výzva OP JAK Mezisektorová spolupráce nabídne vědcům podporu budování vztahů s aplikační sférou s důrazem na konkrétní společné výzkumné záměry....