Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Katalog služeb

Plán transferu

Posouzení aplikačního potenciálu a návrh plánu uplatnění technologie nebo znalosti

Zrodil se ve vašem týmu skvělý vědecký výsledek? Pak neváhejte a nabídněte ho k využití. S transferem vám rádi pomůžeme.

Společně vymezíme technologii nebo soubor znalostí určených k transferu a navrhneme kroky pro zvýšení jejich tržní („MRL“) a technologické („TRL“) připravenosti.

Součástí této služby je i podpora při ochraně duševního vlastnictví ve spolupráci s domácími a zahraničními patentovými zástupci.

Co je výsledkem: Realizovatelný projektový plán
 • Vymezení transferovatelné technologie nebo znalosti
 • Posouzení připravenosti
  • Ochrana duševního vlastnictví (IPR)
  • Technologická připravenost (TRL)
  • Tržní připravenost (MRL)
 • Návrh modelu uplatnění

Financování transferu

Podpora při zajištění navazujícího financování

Připravíme pro vás návrh variantního financování transferových případů.

Zvážíme možnost využití podpory z programu rozvoje PRAK.

Nabídneme poradenství při výběru zdrojů veřejné podpory a grantů.

Využijeme synergie našich týmů pro získání optimálního výsledku.

Samozřejmě nabídneme i další služby

Co je výsledkem: Finanční prostředky pro zvýšení připravenosti
 • Potvrzení činností pro zvýšení úrovně připravenosti
 • Návrh variant financování
 • Podpora realizace vybrané varianty
  • získání zdrojů veřejné podpory a grantů
  • navázání kontaktů se strategickými a průmyslovými partnery
  • otevření dveří do kapitálových fondů, k investorům a do finančních institucí

Správa duševního vlastnictví

Zajištění ochrany duševního vlastnictví

Každé vlastnictví se musí chránit. Nejinak je to u toho duševního. I tady můžeme nabídnout odbornou pomoc.

Naše specialistka na IPR, s vámi případ rozebere, vysvětlí uzlové body a doporučí vhodný přístup k ochraně.

Pokud to bude potřebné doporučí vhodnou patentovou kancelář a naučí vás, jak se vypořádat s vedením nezbytné evidence.

Co je výsledkem: Rozvoj portfolia nehmotného majetku pracoviště
 • Doporučení vhodného přístupu k ochraně duševního vlastnictví
 • Zajištění ochrany ve spolupráci s patentovou kanceláří
 • Zajištění oznamování vzniku výsledků
 • Podpora při vedení evidence ve specializovaném SW

Založení spin-off

Zajištění přípravy, schválení a rozjezdu nové společnosti

Zakládali jsme jich několik, a učili se vše krok za krokem. A co nabídneme vám? 

Především své zkušenosti, informace a kontakty. Budeme vás provázet od prvního kroku až po rozjezd nové společnosti.

Zpracujeme podnikatelský záměr a navrhneme model financování včetně využití prostředků akademického programu rozvoje PRAK.

Pomůžeme se zpracováním potřebné dokumentace i sestavením realizačního týmu.

Co je výsledkem: Spin-off společnost s jasným záměrem, kvalitním týmem a robustním finančním plánem
 • Zpracování podnikatelského záměru
 • Návrh modelu financování
 • Zakladatelská dokumentace
 • Schválení záměru zřizovatelem
 • Sestavení realizačního týmu
 • Založení a rozjezd společnosti

Spolupráce s průmyslem

Nalezení partnera a podpora při vyjednávání

Vymezili jsme transferovatelnou technologii či znalost. Máme plán transferu i návrhy variantního financování.

Nyní na scénu vstupuje obchodní partner. Pomůžeme vám ho najít.

Podrobíme zkoumání existující obchodní vztahy.

Poohlédneme se po nových příležitostech.

Zorganizujeme setkání a podpoříme vás při vyjednávání.

Co je výsledkem: Nový nebo prohloubený vztah s prům. partnerem
 • Analýza existujících vztahů s průmyslovými partnery
 • Návrh příležitostí pro rozšíření nebo navázání spolupráce
 • Business development vůči vytipovaným partnerům
 • Jednání o podmínkách spolupráce
 • Podpora při přípravě smluvní dokumentace

Profesní rozvoj

Budování a rozvoj odborných kompetencí na pracovištích AV ČR

Své znalosti a zkušenosti zúročujeme a sdílíme v programech pro nové pracovníky transferu. Pravidelně připravujeme odborné semináře a workshopy.

Pro ústavy AV ČR nabízíme školící programy na míru, které odrážejí jejich specifické potřeby.

Držíme vysokou úroveň našich rozvojových programů. Samozřejmostí jsou odborní lektoři z praxe a moderní metody výuky.

Co je výsledkem: Profesionální prezentace výsledků
 • Program školení pro nové pracovníky transferu – Transferářem snadno a rychle
 • Pravidelné specializované odborné semináře, workshopy a přednášky
 • Školení na míru pro pracoviště na vybraná témata
 • Rozcestník transferu
 • Otevřené kurzy pro zájemce mimo AV ČR

Služby pro transferovou komunitu

Budování a podporování komunity transferářů na pracovištích AVČR

Říká se, že lidé jsou klíč. Jsme si toho plně vědomi, a tak jsme založili a budujeme transferovou komunitu, rostoucí síť specialistů.

Sdílíme zkušenosti z realizovaných případů transferu. Pořádáme networkingové akce. Šíříme informace a rozvíjíme síť expertů z příbuzných oborů. A nejen to.

Čím dál tím častěji máme důvod publikovat transferové úspěchy v akademických a odborných médiích.

Co je výsledkem: Kultivované prostředí transferu na AV ČR
 • Sdílení zkušeností a znalostí pro realizaci transferu
 • Rozvoj sítě expertů pro zapojení do projektů
 • Rozvoj areálových transferových týmů a spolupráce
 • Networkingové akce
 • Informace o dotačních příležitostech
 • Newslettery o aktuálních tématech
 • Domácí i zahraniční pobyty pro načerpání znalostí

Komunikace výsledků výzkumu

Marketingová a komunikační podpora – navrhneme profesionální prezentaci výsledků

Vidět a být viděn. Náš výsledek prošel již notný kus cesty směrem k úspěchu. Řada je na našem marketingovém týmu, ten vybere příležitosti k zviditelnění a doporučí media vhodná ke komunikaci.

I tady umíme přispět zkušeností, radou či pomocí. Navrhneme komunikační plán, pomůžeme s přípravou marketingových materiálů a produktových listů.

Vašemu výsledku nabídneme místo v naší výkladní skříni, na Portálu transferu v databázi výsledků připravených pro transfer.

Co je výsledkem: Profesionální prezentace výsledků
 • Prezentace na Portálu transferu AV ČR a v jeho hlavní součásti Databázi výsledků
 • Plány komunikace výsledků určených pro transfer, resp. nabídky byznys sféře
 • Tvorba produktových listů a marketingových materiálů
 • Akce pro představení vybraných výsledků aplikačním partnerům (matchmaking)
 • Účast a prezentace výsledků na odborných konferencích nebo veletrzích (v ČR i v zahraničí)
 • Účast ve vybraných soutěžích a jiných příležitostech ke zviditelnění
 • Zviditelňování výsledků ve vhodných médiích a kanálech vně AV ČR