Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Kalendář připravovaných akcí

Kurz se zaměří na licencování a zakládání spin-off jako dvě ze tří preferovaných forem transfe-ru znalostí a technologií v prostředí AV ČR. Účastníkům budou přiblíženy právní souvislosti licence jako smluvního typu a spinoff jako obchodní společnosti založené za účelem využití výsledků VaVaI.
Kurz se zaměří na účinnou spolupráci, resp. smluvní výzkum s podniky jako jednu ze tří preferovaných forem transferu znalostí a technologií v prostředí AV ČR. Vedle toho získají rovněž povědomí o důležitosti ochrany důvěrných informací.
Řekneme si, proč máme v souvislosti s výsledky vědy uvažovat taky o marketingu. Ukážeme si, jaké nástroje a metody můžeme využít k nalezení partnerů a trhů pro využití výsledků v praxi. Podíváme se krátce také na metody sestavování tržních rešerší a potřebné souvislosti.