Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Úspěchy

Úspěchy na pomezí vědy a byznysu. Úspěchy, které mohou inspirovat k následování. Úspěchy, které se zrodily na výzkumných pracovištích Akademie věd. Děkujeme všem původcům, autorům i jejich kolegům, kteří příběhy transferu zpracovali, poskytli či nás na ně upozornili.

Víte, kdo vytváří přesný čas v naší zemi? Laboratoř Státního etalonu času a frekvence (SEČF), Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR. SEČF nejenom vytváří přesný čas, ale podílí se na výpočtu světového koordinovaného času UTC.
VDI monitor měří a vyhodnocuje signály vysokofrekvenčního EKG a stanovuje parametry popisující dyssynchronii práce srdečního svalu. Na jeho vývoji se podílel tým Ing. Pavla Juráka, Ph.D. z Ústavu přístrojové techniky AV ČR. Sálová verze je svým vybavením a provedením přizpůsobena pro práci během implantace kardiostimulátorů. VDI monitor je nyní ve fází experimentálního zařízení s CE certifikací (lze bezpečně připojit na pacienta) a je ověřován na klinických pracovištích.
Hrdinu našeho příběhu, odrůdu Opal®, vyšlechtili ve Stanici šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám ve Střížovicích v Českém ráji, která je jedním z pracovišť ÚEB. Odrůda se vyznačuje zlatavě žlutými, medově sladkými plody výborné chuti. Od roku 2005 je chráněna patentem v USA a o rok později získala ochranná práva v rámci EU. V roce 2015 dokonce letěla do vesmíru.
Pavel Izák, se svým týmem vyvinul jednokrokový postup pro čištění surového bioplynu založený na kondenzující vodní páře na hydrofilní podložce. Z bioplynu tak dokázal vyrobit biometan, což je látka s obdobnými vlastnostmi jako zemní plyn. Technologie byla patentována a dovedena do poloprovozu.
Transfer nové kompaktní metody přeměny metanu na metanol, kterou vyvinul tým vědců z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR pod vedením Jiřího Dědečka, má velkou šanci na uplatnění v průmyslu. Na prvním Transfera Technology Day 2020, propojujícím vědu a byznys, postoupil projekt do finále a byl vyhodnocen jako třetí nejlepší. Při hledání partnerů pro průmyslové využití spolupracují vědci z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR s transferáři z Centra transferu technologií AV ČR (CeTTAV). Metoda by mohla například zlevnit paliva.
První Transfera Technology Day 2020, propojující vědu a byznys, zná své vítěze. V silné konkurenci univerzitních týmů získal projekt původců z ÚFCH JH AV ČR a CeTTAV, který spolupracuje na transferu výsledku, skvělé 3. místo.
Možná ho znáte i vy, prostředek, který umožňuje zcela revoluční způsob léčby akutních poranění i chronických ran a zkracuje dobu hojení. Na pultech lékáren ho najdete pod obchodním názvem Hemagel®. Cesta výsledku výzkumu k lidem většinou nebývá přímočará.