Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Katalog služeb

Jsme Centrum transferu AV ČR (CETAV). Jsme průvodce labyrintem transferových cest od financování přes správu duševního vlastnictví až po marketing a komunikaci výsledků. Jsme prostředníky i partnery, jejichž cílem je propojit naše vědecká pracoviště s investiční či podnikatelskou scénou.

program prak

Představujeme nový dotační program AV ČR s názvem „Program rozvoje aplikací a komercializace„. Cílem programu PRAK je akcelerace přenosu technologií a znalostí do praxe. Účelem Programu je zajistit financování aktivit potřebných pro přenos znalostí a motivovat výzkumné pracovníky k aplikaci a komercializaci výsledků jejich výzkumu

CETAV - VÁŠ PARTNER DO PROGRAMU TECHNOLOGICKÉ INKUBACE

Zprostředkujeme vám možnost zapojit volnou kapacitu vašich laboratoří a odborných pracovišť do tohoto projektu za standardních tržních podmínek. Zároveň také nabízíme přímou pomoc vašim spin-offům, které by se do programu chtěly přihlásit.

Doporučení pro vedení laboratorních deníků z pohledu ochrany duševního vlastnictví

Obecné doporučení pro vedení laboratorních deníků tak, aby efektivně sloužily svému účelu. Požadavky pro různé typy výzkumu a laboratoří se budou s největší pravděpodobností lišit, ve všech případech však dobře vedený deník poskytuje spolehlivý nástroj pro prokazatelné zaznamenání metod a výsledků výzkumu. Je to platný záznam, který zachovává práva výzkumníka, zaměstnavatele či řešitele na výsledky výzkumu, a může tak pomoci s ochranou duševního vlastnictví.

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO APLIKOVANÝ VÝZKUM A TRANSFER TECHNOLOGIÍ

Na tomto místě naleznete aktuální přehled domácích i evropských dotačních výzev a programů souvisejících s aplikovaným výzkumem a vývojem, s uplatňováním výsledků výzkumu v praxi, a také s podporou na výzkum v oblasti pandemie COVID-19. Dále zde naleznete odkazy na již existující platformy výzkumných organizací a podniků umožňující zahájení nových spoluprací a transfer znalostí a další důležité informace a aktuality.

Smluvní vzory SARS COV-2

Smluvní vzory se vztahují k typickým situacím, ke kterým dochází při spolupráci výzkumných pracovišť s aplikační sférou a zohledňují specifika současné situace v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2. Vzory jsme připravili ve spolupráci s právníkem Mgr. Mikulášem Vargicem a dalšími specialisty na právo VaVaI. Pro získání těchto vzorů, prosím, kontaktujte Michala Beluského. Najdete zde i sekci FAQ, která obsahuje přehled často kladených otázek souvisejících se současnou situací.

KE STAŽENÍ

Identifikace hospodářských a nehospodářských činností

[PDF]
Identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur ve výzkumu, vývoji a inovacích (metodické doporučení)

Brožura Transfer jede

[PDF]
Prozkoumejte, co vše CETTAV dělá a objevte možnosti spolupráce.