Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

CeTTAV

Jsme Centrum transferu technologií AV ČR (CeTTAV). Jsme průvodce labyrintem transferových cest od financování přes správu duševního vlastnictví až po marketing a komunikaci výsledků. Jsme prostředníky i partnery, jejichž cílem je propojit naše vědecká pracoviště s investiční či podnikatelskou scénou.

28. 11. 2023 

Automatické rozprašovací zařízení, patentovaná směs esenciálních olejů a certifikované metodika pro účinnou aplikaci, tato kompletní technologie slouží k redukci a omezení plísní a mikroorganismů, které se na...

26. 9. 2023 

Řešením je metodika a dataprocesing in-situ měření přetvoření povrchu horniny, případně stavebních materiálů jako např. skalních bloků s využitím odporové tenzometrie.

25. 9. 2023 

Řešením je nový typ seismografu na bázi rotafonu s vyšší citlivostí signálu a s vlastním algoritmem vhodný pro lokality s nízkou seismicitou a zvýšenou hladinou industriálního šumu, jako jsou objekty kritické in...

V poslední době bylo vyhlášeno několik zajímavých výzev, které nabízejí podnikům a výzkumným organizacím možnost podpory a rozvoje. Tyto iniciativy se zaměřují na posílení inovace,...
Rozvoj inovativní metody pro výuku dějepisu, transfer technologie kompaktní optické pinzety nebo vyvinutí modelu poskytování dat o klimatické změně. I tyto vědecké záměry podpoří druhé...
Reforma obsahuje 30 konkrétních legislativních i nelegislativních opatření, která mají za cíl podpořit propojení vědy a byznysu, komercializaci vědeckých výsledků i využití poznatků vědy pro...