28. 11. 2021 

Nabízíme spolupráci na vývoji nových aplikací DNA origami. DNA origami jsou nanostruktury připravované skládáním jednovláknové DNA do požadovaného plošného nebo prostorového formy. Jednodušší tvary mohou být ...

8. 11. 2021 

Široké spektrum prováděných rozborů od měření pH přes stanovení základních živin po měření stopových prvků.

1. 11. 2021 

CCT nabízí služby a spolupráci zejména v oblasti analýzy obsahu mikrocystinů v různých typech matric a fluorescenční kvantifikace fytoplanktonu.

Na 30 zájemců se připojilo k dalšímu on-line vydáni neformální transferářské diskuze TT Actual. Hostem byl a na dotazy účastníků odpovídal Otakar Fojt, nositel ocenění nejlepší atašé UK Science and Innovation Network 2018 působící na britském velvyslanectví v Praze jako vědecký diplomat. Diskusi řídil Jakub Hruška z pořádajícího Centra transferu technologií (CeTTAV).
Technologie, laboratoře, přístroje je název tištěného katalogu produktových listů, který vydalo Centrum transferu technologií AV ČR. Přehledně ukazuje, jakou šíři výsledků je možné nabídnout průmyslovým podnikům, institucím státní správy a v neposlední řadě výzkumným subjektům doma i v zahraničí. Katalog obsahově čerpá z databáze Portálu transferu AV ČR a je určen pro externí i interní použití.