13. 9. 2022 

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. (CVVM) jako pracoviště s dlouholetou tradicí a bohatými zkušenostmi v oblasti provádění sociologických výzkumů a průzkumů veřejného m...

11. 9. 2022 

Centrum HiLASE, spadající pod Fyzikální ústav AVČR, nabízí přístup ke své výzkumné infrastruktuře v rámci výzvy Open Access.

16. 5. 2022 

Řešíme problém při léčbě onkologických onemocnění, která se i v dnešní době stále potýká s nedostatečným terapeutickým účinkem použitých nízkomolekulárních cytostatik, způsobeným jak jejich předčasn...

Další zasedání RVVI Rady pro výzkum, vývoj a inovace, se konalo 30.9. ve Strakově akademii. Radě předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. K hlavním bodům jednání patřily volby do předsednictva Rady.