Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Aktuality

Abychom z vědy profitovali, je třeba jí vytvořit co nejlepší podmínky – v opačném případě nelze od výzkumných institucí čekat „zázraky“. Na tom se shodli aktéři LXIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR, který se konal 16. dubna 2024 v pražském Národním domě na Vinohradech. Nejen podle vedení Akademie věd ČR, ale i politiků, kteří na jednání vystoupili, bychom proto měli navyšovat institucionální financování a výrazněji podporovat přenos výsledků do praxe.
V rámci série diskuze TT Actual se uskutečnilo setkání s cílem prodiskutovat reformu transferu, které zorganizovalo Centrum transferu Akademie věd ČR. Ministerský aparát jede na plné obrátky. Není divu, vždyť téměř do roka se naplní známé pořekadlo o zúčtování, resp. skončí mandát této vlády.
V současné době, kdy svět prochází neustálými změnami a vývojem, se stává klíčovým aspektem pro vědeckou a výzkumnou komunitu nejen generování nových poznatků, ale i jejich efektivní transfer do praxe. Právě proto přichází na scénu Reforma transferu - téma, které má zásadní význam pro budoucnost výzkumných institucí, transferových ekosystémů, a celkově pro posilování inovačního potenciálu naší společnosti.
Evropský patentový úřad (EPO) obdržel v roce 2023 199 275 přihlášek, což je o 2,9 % více než v předchozím roce. Pěti největšími přihlašovateli byly USA, Německo, Japonsko, Čína a Jižní Korea. Téměř každou čtvrtou žádost z Evropy podala malá společnost.
„Hlásám to, že každý podnikatel, který si uvědomuje, že by to tady mělo fungovat lépe, ať proboha nepíše petice na ministerstvo, ale něco pro to udělá. Za své peníze dokáže něco změnit mnohem efektivněji, než kdy dokáže stát. Když se rozhodneme postavit školu, tak ji do roka máme. Každý, kdo má peníze, si může dopřát ten úžasný luxus, že něco změní k lepšímu,“ říká Dalibor Dědek, podnikatel, mecenáš a zakladatel skupiny firem Jablotron.
V poslední době bylo vyhlášeno několik zajímavých výzev, které nabízejí podnikům a výzkumným organizacím možnost podpory a rozvoje. Tyto iniciativy se zaměřují na posílení inovace, ochranu duševního vlastnictví a podporu malých a středních podniků.
Rozvoj inovativní metody pro výuku dějepisu, transfer technologie kompaktní optické pinzety nebo vyvinutí modelu poskytování dat o klimatické změně. I tyto vědecké záměry podpoří druhé kolo Programu rozvoje aplikací a komercializace AV ČR, zkráceně PRAK. Celkem letos pomůže rozvíjet jedenáct projektů částkami v řádu statisíců korun.
Reforma obsahuje 30 konkrétních legislativních i nelegislativních opatření, která mají za cíl podpořit propojení vědy a byznysu, komercializaci vědeckých výsledků i využití poznatků vědy pro tvorbu veřejných politik. Cílem reformy je, aby se duševní vlastnictví, které vzniká na českých univerzitách a ve výzkumných ústavech, měnilo v hodnotu pro společnost.
Vážení transferáři, kolegové, přejeme Vám krásné a poklidné prožití Vánoc a úspěšný vstup do nového roku. Ať se Vám vše daří jak v profesním, tak i v osobním životě. Těšíme se na další spolupráci!
Lze popsat složitý vědecký výsledek několika údernými slovy? Těžká disciplína, která je ale v dnešním zrychleném světě nutností. Investoři na vás mají přesně vyměřený čas a v něm se pak rozhoduje, zda uspějete či nikoli. I tohle umění si osvojovali účastníci posledního dvoudenního modulu z cyklu vzdělávacího programu TT Boost.