Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

HistoryLab transfer společenských věd

Hodiny dějepisu coby „vtloukání“ jmen a letopočtů do hlav žáků se postupně stávají minulostí. Digitální doba totiž vnáší do výuky interaktivní a hravé možnosti. Příkladem je aplikace HistoryLab, kterou už používá více než 1500 učitelů v Česku. Další rozvoj vzdělávací pomůcky podpořil PRAK, Program rozvoje aplikací a komercializace AV ČR. Jak pomůže k jejímu využívání i proč je důležitá historická gramotnost, vysvětlují Anna Macourková, Vojtěch Ripka a Martin Štefek z projektu HistoryLab: dílna pro archiv i školu řešeném na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

V hlavní roli žáci

Školní vzdělávání je jedním z aplikačních cílů výzkumu soudobých dějin. Přenos poznatků se přitom netýká pouze aktuálního stavu bádání, ale zejména metodologické podpory k rozvíjení historického myšlení. Za účelem zvyšování historické gramotnosti žáků a žákyň jsme společně s partnery vyvinuli a v roce 2018 spustili online pomůcku HistoryLab. V této historické laboratoři, která se zaměřuje především na dějiny 20. století, jsou hlavními aktéry žáci. Učitel je při práci s prameny jejich průvodcem, doplňuje kontext a moderuje diskuzi. Společně se tak vydávají hledat odpovědi například na otázky, proč padly komunistické režimy, co měla Kongu přinést dekolonizace, ale i co se lidem v pravěku dělo se zuby.

Open source aplikace umožňuje interaktivní práci s historickými prameny (foto, audio, video, text) a jejich interpretaci. Učitelům a žákům nabízí bezpečné prostředí, v němž mohou tvořivě pracovat a nebát se chyby. Vyvinul ji Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s dalšími institucemi – například s Ústavem pro studium totalitních režimů, Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, Židovským muzeem Praha, ale i Fakultou elektrotechnickou ČVUT nebo Národním pedagogickým institutem.

HistoryLab jako osvědčená vzdělávací pomůcka

Za více než pět let fungování se HistoryLab stal důležitou součástí výuky dějepisu na základních, středních a vysokých školách. Jako zdroj při výuce moderních dějin jej v roce 2023 doporučila Česká školní inspekce a je v souladu se směřováním současných reforem rámcových vzdělávacích programů. Podle kvalifikovaného odhadu aplikaci používá více než 1500 učitelů. Do konce roku 2023 bylo vyplněno 170 000 cvičení.

Díky podpoře PRAK pokračujeme od začátku roku 2024 v aktivitách, které jsou nezbytné k dalšímu rozvoji pomůcky a zejména jejímu transferu. Finanční podpora zajišťuje celkem tři klíčové aktivity.

Aktivitou číslo jedna je průzkum vzdělávacího trhu a dopadů užívání HistoryLabu, abychom odhalili jeho technické bariéry a obsahové slabiny. V aktivitě dvě vzniká návod pro učitele, jak hodnotit práci žáků s aplikací. Za třetí rozvíjíme neformální mimoškolní vzdělávání ve spolupráci s archivní institucí, zejména v podobě nových cvičení, která jsou vhodná pro archivní edukaci.

Podpora transferu projektů ze společenských věd

Cílem všech aktivit je zvýšit aplikovatelnost pomůcky a metody. Projekt HistoryLab (USD AV ČR) požádal o podporu z programu PRAK již loni a uspěl. Téma transformace výuky moderních dějin, respektive výrazné posílení kompetence k učení, patří mezi společenské priority,“ říká Jan Mareš, vedoucí projektu z CETAV, které program PRAK administruje.

Text: Anna Macourková, Vojtěch Ripka a Martin Štefek 
Foto: HistoryLab: dílna pro archiv i školu

Redakčně kráceno: CETAV