Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Informace o zpracování Vašich osobních údajů

Vážení návštěvníci dovolujeme si Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, (dále jen „Nařízení“) prostřednictvím tohoto dokumentu informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší organizaci.

1. Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., IČO: 604 57 856, se sídlem Národní 1009/3, Praha 1, PSČ 110 00, tel.: +420 221 403 111, e-mail: cettav@ssc.cas.cz 

2. Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či připomínkami kontaktovat na adrese Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Národní 1009/3, Praha 1, PSČ 110 00, nebo na e-mailové adrese poverenec@ssc.cas.cz.

3. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč?

Osobní údaje, které jste nám poskytli v rozsahu jméno, pracovní pozice, firma, e-mail a telefonní číslo zpracováváme, abychom posoudili Vaši žádost o informace či spolupráci a byli schopni Vás v této souvislosti kontaktovat, a to na právním základě Vašeho souhlasu.

Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu 2 let.

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné. Bez Vašeho souhlasu Vám ale nebudeme moci odpovědět.

E-mail, který jste nám poskytli, zpracováváme za účelem zajištění doručení newsletteru, a to na právním základě Vašeho souhlasu.

Tento údaj zpracováváme po dobu, po kterou si budete přát zasílání našeho newsletteru.

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné. Bez Vašeho souhlasu Vám ale nebudeme moci zasílat náš newsletter. 

Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to písemně doručením dopisu Správci, nebo zasláním e-mailu Správci na tyto adresy:

4. Kdo je příjemcem Vaších osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu též těmto kategoriím příjemců:  

– oprávněným zaměstnancům Správce;

– smluvním partnerům Správce.

5. Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo:

– Vyžádat si od správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům;

– Na opravu neaktuálních či neúplných údajů;

– Na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování.

Dále máte právo:

– Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz;

– Na přenositelnost svých údajů;

– Na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to kdykoliv, jestliže je zpracování osobních údajů založeno na udělení takového souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.