Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Program PRAK (pro pracoviště AV ČR)

PRAK – nový dotační program AV ČR s názvem „Program rozvoje aplikací a komercializace„. Cílem programu PRAK je akcelerace přenosu technologií a znalostí do praxe. PRAK má za cíl podpořit činnosti potřebné zejména pro uplatnění znalostí vzniklých na pracovištích AV ČR a motivaci pracovníků pracovišť AV ČR k aplikaci a komercializaci výsledků výzkumu. Centrum transferu technologií AV ČR bylo pověřeno implementací směrnice PRAK a následnou koordinací programu.
Účelem Programu je zajistit financování aktivit potřebných pro přenos znalostí a motivovat výzkumné pracovníky k aplikaci a komercializaci výsledků jejich výzkumu.

Projekt PRAK se zaměřuje na podporu běžících případů TZT realizovaných na pracovištích AV ČR, které budou vybrány hodnotícím panelem PRAK. Očekávaným výsledkem případů podpořených z PRAK je uzavření licenční smlouvy, založení spin-off nebo získání podpory z programu pro transfer znalostí a technologií jiného poskytovatele, jejímž cílem je komerční uplatnění znalostí pracoviště. Projekt navazuje na programy finanční podpory TZT, zejména ty, které se týkají rozvoje technologické a tržní připravenosti výsledků výzkumu.
PRAK není určen na podporu výzkumu nebo vývoje prototypů nebo provádění testů či nákup nových zařízení nebo materiálu.


29. 4. vyhlašujeme III. výzvu. Deadline pro podání přihlášky je 27. 5. 2024. 

Tým CETAV nabízí tyto služby:

  • osobní představení programu na pracovišti prostřednictvím vyslaného zástupce CETAV
  • individuální asistence zástupců CETAV s přípravou žádosti

Kontaktujte naše projektové manažery nebo nám napište na email: prak@ssc.cas.cz

Registrujte svůj projekt

Vyplněný a podepsaný formulář odešle pracoviště AV ČR do datové schránky Kanceláře AV ČR (ID: fr6adt5) s označením předmětu zprávy „Návrh na zařazení do programu PRAK„. Pro podání návrhu lze využít asistenci CETAV. V případě zájmu kontaktujte naše projektové manažery nebo nám napište na email: prak@ssc.cas.cz.

Soubory ke stažení:

Formulář registrace dílčího projektu PRAK 

PRAK sub-project registration form

Metodika hodnocení Customer readiness level – CRL

Metodika hodnocení IPR Readiness level – IPRL

Důležitá upozornění

  • Všechna pole ve formuláři jsou povinná.
  • Doba řešení projektu je maximálně do konce roku 2024.
  • Tento návrh může být podán pouze ředitelem pracoviště, a to po jeho projednání v radě pracoviště.
  • Z dotace nelze hradit investiční a režijní náklady.
  • V případě úspěchu projektu bude dotace poskytnuta podle Směrnice Akademické rady Akademie věd ČR č. 5/2021.
  • Více informací naleznete na intranetu AV ČR.