Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Program PRAK (pro pracoviště AV ČR)

PRAK – nový dotační program AV ČR s názvem „Program rozvoje aplikací a komercializace„. Cílem programu PRAK je akcelerace přenosu technologií a znalostí do praxe. PRAK má za cíl podpořit činnosti potřebné zejména pro uplatnění znalostí vzniklých na pracovištích AV ČR a motivaci pracovníků pracovišť AV ČR k aplikaci a komercializaci výsledků výzkumu. Centrum transferu technologií AV ČR bylo pověřeno implementací směrnice PRAK a následnou koordinací programu.
Účelem Programu je zajistit financování aktivit potřebných pro přenos znalostí a motivovat výzkumné pracovníky k aplikaci a komercializaci výsledků jejich výzkumu.

Projekt PRAK se zaměřuje na podporu běžících případů TZT realizovaných na pracovištích AV ČR, které budou vybrány hodnotícím panelem PRAK. Očekávaným výsledkem případů podpořených z PRAK je uzavření licenční smlouvy, založení spin-off nebo získání podpory z programu pro transfer znalostí a technologií jiného poskytovatele, jejímž cílem je komerční uplatnění znalostí pracoviště. Projekt navazuje na programy finanční podpory TZT, zejména ty, které se týkají rozvoje technologické a tržní připravenosti výsledků výzkumu.
PRAK není určen na podporu výzkumu nebo vývoje prototypů nebo provádění testů či nákup nových zařízení nebo materiálu.

 

Registrujte svůj projekt

Vyplněný a podepsaný formulář odešle pracoviště AV ČR do datové schránky Kanceláře AV ČR (ID: fr6adt5) s označením předmětu zprávy „Návrh na zařazení do programu PRAK„. Pro podání návrhu lze využít asistenci CETTAV. V případě zájmu kontaktujte naše projektové manažery nebo nám napište na email: prak@ssc.cas.cz.

Soubory ke stažení:

Formulář registrace dílčího projektu PRAK 

Důležitá upozornění

  • Všechna pole ve formuláři jsou povinná.
  • Doba řešení projektu je maximálně do konce roku 2023.
  • Tento návrh může být podán pouze ředitelem pracoviště, a to po jeho projednání v radě pracoviště.
  • Z dotace nelze hradit investiční a režijní náklady.
  • V případě úspěchu projektu bude dotace poskytnuta podle Směrnice Akademické rady Akademie věd ČR č. 5/2021.
  • Více informací naleznete na intranetu AV ČR.