Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

TT Actual – Reforma Transferu

V současné době, kdy svět prochází neustálými změnami a vývojem, se stává klíčovým aspektem pro vědeckou a výzkumnou komunitu nejen generování nových poznatků, ale i jejich efektivní transfer do praxe. Právě proto přichází na scénu Reforma transferu - téma, které má zásadní význam pro budoucnost výzkumných institucí, transferových ekosystémů, a celkově pro posilování inovačního potenciálu naší společnosti.

Zajímá vás, jaké změny přinese reforma transferu pro výzkumné instituce, jaké jsou klíčové komponenty úspěšného transferového ekosystému, nebo jaké nové výzvy a příležitosti to přináší pro vaši práci? Určitě ano a proto vám přinášíme jedinečnou příležitost zúčastnit se diskuze a setkání s předními odborníky v oblasti transformace vědy, výzkumu a inovací.

Pozvání na další akci z úspěšné série TT Actual přijala paní Ing. Jana Soukupová, ředitelka Odboru Kabinetu ministryně pro vědu, výzkum a inovace, a pan Mgr. Aleš Bělohradský, MSc., vedoucí Oddělení poradců ministryně. Akci povede vedoucí Centra transferu technologií AV ČR Ing. Martin Smekal, a svou účast přislíbila také místopředsedkyně Akademické rady AV ČR, paní Ing. Ilona Müllerová, DrSc.

Setkáme se 3. dubna ve 14 hodin v budově na Národní 3, sál č. 205. 2hodinnový workshop bude následován neformální diskuzí v nedaleké restauraci Pilsnerka. Na akci je nutné se registrovat.

Společně budeme prozkoumávat a diskutovat široké spektrum témat, které zahrnují nejen připravované změny pro výzkumné instituce, ale i klíčové aspekty úspěšného transferového ekosystému, nové možnosti propojení s jinými institucemi, posílení pozic transferových center, dopady nové legislativy na transferovou činnost, a představení nových metodických opatření.

Tato akce je mimořádnou příležitostí nejen pro navázání nových kontaktů a sdílení zkušeností, ale i pro získání cenných informací o nejnovějších trendech a vývoji v oblasti transferu technologií a znalostí. Navíc, díky možnosti online účasti, se může zúčastnit každý, kdo má zájem o téma, bez ohledu na svou fyzickou přítomnost.

Akce TT Actual je součástí našeho dlouhodobého úsilí o budování silné a propojené komunity transferových odborníků, která má za cíl nejen sdílení znalostí a zkušeností, ale i společnou práci na budoucnosti transferu v naší zemi.

Foto: transfer.gov.cz