Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

TT Actual – Reforma transferu

Obsah

Tentokrát se zaměříme na klíčové téma Reforma transferu. Hlavními řečníky jsou paní Ing. Jana Soukupová, ředitelka Odboru Kabinetu ministryně pro vědu, výzkum a inovace, a pan Mgr. Aleš Bělohradský, MSc., vedoucí Oddělení poradců ministryně pro vědu, výzkum a inovace. Akci moderuje Vedoucí centra transferu Ing. Martin Smekal a svou účast přislíbila i místopředsedkyně Akademické rady AV ČR paní Ing. Ilona Müllerová, DrSc.

Diskutovat budeme o širokém spektru témat, včetně změn pro výzkumné instituce, klíčových komponent úspěšného transferového ekosystému, propojení transferových center s jinými institucemi, posílení pozic transferových center, vlivu nové legislativy na transferovou činnost a nových metodických opatření.

Hlavní témata setkání:

  • Orientace výzkumných institucí na transfer: Jaké změny přinese reforma pro výzkumné instituce?
  • Transferový ekosystém: Jaké jsou klíčové komponenty úspěšného transferového ekosystému?
  • Propojení transferových center s jinými institucemi: Jaké nové možnosti a výzvy to přináší?
  • Posílení pozic transferových center: Jaká opatření a kroky jsou plánována?
  • Komentář k novému zákonu: Jaký vliv bude mít nová legislativa na transferovou činnost?
  • Metodická opatření: Jaké nové postupy a metody budou zavedeny?

Tato akce představuje vynikající příležitost k navázání kontaktů s kolegy z oboru, sdílení zkušeností a názorů na nejnovější trendy a vývoj v oblasti transferu technologií a znalostí. Navíc, akce bude dostupná i online, což umožní účast i těm, kdo se nemohou zúčastnit osobně.

Setkání TT Actual je součástí našeho úsilí o budování komunity transferových odborníků a poskytování platformy pro sdílení znalostí a zkušeností. Využijte této skvělé příležitosti k prohloubení vašich znalostí a k diskuzi o budoucích změnách v transferu technologií a znalostí.

Z akce bude pořizován záznam. Svojí účastí souhlasíte s jeho pořízením.
Pro koho
Pro pracovníky transferu technologií a znalostí z pracovišť AV ČR, ředitele ústavů, vědce a všechny další, které transfer zajímá.
Typ akce
Neformální setkání v neformální prostředí – volná diskuze s praktickými závěry.
Vstup na akci pouze po předchozí REGISTRACI.
Kdy a kde
Kde: Národní 3, Praha 1, Sál č. 205
Kdy: 3. dubna 2024
oficiální část začíná ve 14:00, neoficiální posezení v restauraci Pilsnerka v 17:00
Lektoři
Ing. Jana Soukupová
Mgr. Aleš Bělohradský, MSc
Ing. Martin Smekal