Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Nejen ve znamení reformy transferu

11. ročník Národní konference transferu, konané pod záštitou spolku Transfera.cz, programově navázal na lednové představení jednotlivých opatření reformy transferu a nabídl diskuzi k aktuálním otázkám přenosu vědeckých výsledků do praxe. V Brně vystoupila také ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová, která více než 130 zástupcům odborné komunity přijela prezentovat základní body reformy.

Opakování neškodí

„K důvodům, proč jsme připravili reformu transferu, patří přesvědčení, že naši vědci mohou podstatně více přispívat k hospodářskému růstu a k tvorbě ekonomiky s vyšší přidanou hodnotou nebo veřejných politik založených na datech a dobré praxi,“ připomněla ministryně dvě hlavní cesty reformy, které dále podrobněji představila.

Foto © Václav Koníček

Množství veřejných prostředků v systému se dle Langšádlové bude snižovat a bude třeba hledat nové zdroje financování vědy a výzkumu. Proto je reforma transferu postavená na nepřímé podpoře vědy a výzkumu v podobě daňových odpočtů. Stále významnější roli budou hrát také specifické fondy.

Fond fondů transferu

Pilotní projekt investičního fondu pro transfer technologií ve strategické oblasti AI, přijel na konferenci představit Jan Klesla z Ministerstva průmyslu a obchodu. Projekt vzniká díky vládní investici vyčleněné na podporu rizikového kapitálu, a to ve formě fondu fondů spravovaného Evropským investičním fondem. Koncept, který úspěšně funguje například v Izraeli, je zaměřený především na podporu univerzitního výzkumu, do kterého mají být jeho zisky reinvestovány.

Tři diskusní panely

V panelu, kterým provázel David Uhlíř z JIC, zasedli hosté s řadou zkušeností s komercionalizací výsledků výzkumu a nabídli svůj pohled na praktické otázky vstupu výsledků na trh. Diskutovalo se o předpokladech pro dobře fungující systém komercializace, o důležitosti patentů pro podnikání, i o tom, jak zásadní je průzkum trhu nebo jak náročné je prototypování.

Foto © Václav Koníček

Závěrečný panel zase nabídl živou diskusi účastníků konference se zástupci Úřadu vlády ČR, kabinetu ministryně pro vědu, výzkum a inovace, která poskytla příležitost veřejně diskutovat jednotlivé části reformy transferu znalostí. Těžištěm diskuse byla role transferových kanceláří a katalog nástrojů dobré praxe, který připravil kabinet ministryně na základě vstupů z transferových kanceláří.

V diskusi došlo i na ocenění Programu rozvoje aplikací a komercializace AV ČR (zkráceně PRAK). „Je to vzorový program na podporu rozvoje transferu. Gratuluji všem z AV ČR, kteří se na něm podílejí a věřím, že pomůže urychlit proces komercializace,“ ocenil otevřeně PRAK vedoucí Oddělení poradců resortní ministryně Mgr. Aleš Bělohradský, MSc. Třetí běh PRAK vypíše AV ČR tento týden.

Akce se konala jako součást oslav 125. výročí VUT.