Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Pharmtheon

Koncem dubna bylo otevřeno, na české poměry unikátní, translační centrum spojující vědu a její komerční využití – Pharmtheon. Na pražské Harfě našly zázemí špičkové laboratoře, kam se přesune preklinický výzkum s cílem přiblížit nadějné molekuly vývoji léků.

„Jsem moc rád, že se myšlenku podařilo dovézt do finále. Pokud mají objevy moderní vědy sloužit společnosti i praktickými výsledky, tak centra, jako je Pharmtheon, nutně potřebujeme,“ říká ředitel UOCHB AV ČR Jan Konvalinka.

„Vývoj nových léků je zvlášť náročný v prostředí akademických institucí, kde je prioritou základní výzkum. To nemusí jít dohromady se snahou podporovat převádění vynálezů do praxe. Vytvoření vhodného prostředí spojujícího expertní znalosti, finanční zdroje a technické vybavení proto považuji za klíčové. To je taky hlavní důvod, proč Pharmtheon vznikl,“ vysvětluje iniciátor založení centra Martin Fusek.

Úspěšný transfer technologií do praxe dlouhodobě podporuje i odstupující ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová, která na toto téma připravila nový zákon i reformu transferu. Vadilo jí totiž, že se v Česku vynikající vědecké výsledky stále příliš nedaří přenášet do praxe. Je skvělé, že vzniká centrum Pharmtheon, které pomůže tuhle situaci zlepšit,“ věří ministryně pro vědu.

Prvním projektem, který bude v centru rozvíjen, je vývoj látek, které sníží frekvenci mutací v rakovinných buňkách. Tyto mutace jsou důvodem vzniku rezistence na některá léčiva používaná v chemoterapii onkologických pacientů. Jedná se o oblast, která je velmi aktuální a je nyní částečně opomíjena.

Pokud se podaří nalézt látky, které mohou některý z patologických procesů příznivě ovlivnit na buněčné úrovni, pak je třeba ještě dané látky v rámci preklinického výzkumu optimalizovat co do účinnosti, vedlejších účinků, doby působení a mnoha dalších vlastností. Tomuto procesu se říká translační výzkum. Nyní, díky tomu, že Pharmtheon nabídne translačnímu výzkumu profesionální zázemí a umožní spolupráci všech zainteresovaných.

Centrum Pharmtheon je součástí rodiny IOCB Tech s.r.o., dceřiné společnosti Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v Praze.

Laboratoř centra Pharmtheon

Kontakt pro média:

Martin Opatrný
opatrny@prclinic.eu
602 252 405