Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Domeček jedním tahem? Asi jich bude třeba více

V rámci série diskuze TT Actual se uskutečnilo setkání s cílem prodiskutovat reformu transferu, které zorganizovalo Centrum transferu Akademie věd ČR. Ministerský aparát jede na plné obrátky. Není divu, vždyť téměř do roka se naplní známé pořekadlo o zúčtování, resp. skončí mandát této vlády.

Na semaforu však stále svítí jen červená a oranžová. O tom, kolik je toho třeba ještě vykonat a co je největší oříšek diskutovali s vědci a manažery AV ČR spolutvůrci reformy transferu. Jmenovitě ředitelka Odboru Kabinetu ministryně pro vědu, výzkum a inovace paní Ing. Jana Soukupová a vedoucí Oddělení poradců pan Mgr. Aleš Bělohradský, MSc.

„Je vidět, že transferářská komunita z AV ČR se do diskuse o reformě transferu aktivně zapojuje a o připravované změny má zájem. Snad bych jen dodal, že CETAV je v úzkém kontaktu se všemi důležitými aktéry reformy a aktivně s nimi spolupracuje,“ říká Michal Beluský, vedoucí oddělení projektů transferu z CETAV.

Proč se netransferuje?

Diskuse odhalila klíčové výzvy v procesu transferu. Je nezbytné změnit myšlenkové nastavení obou stran – vědecké komunity i byznysu – aby došlo k efektivnějšímu propojení myšlenek a výzkumu s komerčním využitím. Zásadní je také zlepšit komunikaci o vědeckém potenciálu a prezentovat výsledky podpořené z veřejných zdrojů. Hodnota pocházející z výzkumu musí být prokazatelná a dobře komunikovaná, aby se mohla stát investiční příležitostí a dokázala přitáhnout komerční kapitál. Určitě by také pomohlo zlepšit komunikaci o potenciálu vědy. Prezentovat firmám informace o výsledcích výzkumu podpořeného z veřejných zdrojů.

Co nás čeká?

Především to je revize metodiky M17+ hodnocení vědeckých organizací. V rámci této úpravy musíme prosadit akcent na transfer v jeho různých podobách, při zohlednění oborových specifik.  Dále úprava zákona 130. Nový legislativní rámec a snaha o odstranění překážek v současných zákonech jsou dalšími kroky k podpoře efektivního transferu.

Policy Labs, vědečtí poradci a analytické útvary.

Logicky pak navazují další opatření, např. podpořit vznik Policy Labs na univerzitách či ústavech Akademie věd ČR, které budou koncentrovat aktivity zaměřené na naplňování výzkumných potřeb státní a veřejné správy. A můžeme pokračovat. Třeba vědečtí poradci na ministerstvech, kteří budou řešit přímou vědeckou potřebu resortu.

A ještě jedna důležitá poznámka, bez studentů a absolventů se reforma neobejde, jejich neotřelé myšlenky, nápady a přístupy jsou hnacím motorem i v reformě transferu.

„Reforma transferu je pod časovým tlakem, na její realizaci má vláda rok a půl. Žádné z opatření není zatím splněno, byť se jedná o jednu ze tří dlouhodoých priorit ministryně Langšádlové. Chvályhodná je však snaha jít do terénu, sbírat zkušenosti a učit se z nich.  Člen Akademické rady a dlouholetý ředitel Sociologicého ústavu Tomáš Kostelecký v diskusi poukázal na to, že většina opatření směřuje k podpoře komercializace vědeckých výstupů. Využití vědeckých znalostí pro veřejné politiky (Science4Policy) tak zůstává spíše v pozadí. Podle prezentujících z resortního ministerstva, by jej měla zlepšit aktualizace Metodiky 2017+, jež by nově měla více zohledňovat oborová specifika a hodnocení publikačních aktivit v Modulu I. Ve hře je i definice nových druhů výstupů či alespoň jasnější definice ostatních výstupů. Pozornost byla věnována i tzv. Policy Labs, pod nimiž hosté diskuse rozumí identifikaci a spolupráci s akademickými a a univerzitní pracovišti, které se zaměřují na praktické analýzy využitelné veřejnou správou. Rizikem tohoto přístupu je, že Policy Labs nebudou plnit roli, jaká jim připadá časti v zahraničí, a to i možnost experimentálně ověřovat a pilotovat inovace v oblasti vládnutí,“ komentuje průběh diskuse Jan Mareš, specializující se v CETAV na transfer znalostí.

Bez peněz to nepůjde

Postupně vzniknou 4 velké fondy. Ten 4. fond bude transferový. Peníze v něm budou méně svázány méně než klasické grantové peníze, budou fungovat spíše jako investiční peníze. Na čtyřlístek fondů naváže pak velký investiční fond. Máme radost, že vznikají i soukromé iniciativy jako I&I fond, kde jsou využity prostředky z úspěšného transferu Profesora Holého atp.

„Tato akce byla součástí našeho úsilí o budování komunity transferových odborníků a sdílení znalostí, zkušeností a nejnovějších trendů v oblasti transferu technologií a znalostí. Setkání je ideální příležitostí pro všechny, kdo se v AV ČR podílejí na transferu technologií a znalostí a chtějí být v obraze. Je to příležitost seznámit se s chystanými změnami a diskutovat o nich s kolegy z oboru,“ vysvětlila Klára Langerová, vedoucí oddělení z Centra transferu AV ČR.

Téma reformy a jejích nástrah rezonovalo mezi diskutujícími ještě dlouho po oficiálním ukončení akce.