Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Aktuality

Centrum transferu technologií AV ČR bylo vybráno jako oficiální dodavatel ambiciózního projektu Technologická inkubace agentury CzechInvest.
Jak vidí svůj přínos ke směřování spolku Transfera.cz v nadcházejícím čtyřletém období jsme se zeptali RNDr. et Mgr. Růženy Štemberkové, Ph.D., MPA, vedoucí Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a místopředsedkyně spolku.
Transfer nové kompaktní metody přeměny metanu na metanol, kterou vyvinul tým vědců pod vedením Jiřího Dědečka, má velkou šanci na uplatnění v průmyslu. Při hledání partnerů pro průmyslové využití spolupracují vědci z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR s transferáři z Centra transferu technologií AV ČR (CeTTAV). Metoda by mohla například zlevnit paliva.
Pracujete-li v laboratoři, denní záznamy v laboratorním deníku jsou pro vás asi samozřejmostí. Nebo zatím ne? Připravili jsme pro vás doporučení, jak správně laboratorní deník vést.
Pozice v čele organizace zastupující zájmy transferové komunity obhájili zkušení matadoři doplnění několika novými tvářemi. Členové spolku Transfera.cz se sešli 21. března v Kampusu Hybernská na členské schůzi, kde se volilo i nové představenstvo, které bude spolek další 4 roky řídit. Že se to neobejde bez změn v činnosti naznačily komentáře některých nově zvolených. Transfera.cz si současně zvolila dozorčí komisi a schválila zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2022 a plán činností na rok 2023.
Výhodou výrobků z PLA proti tradičním plastům měla být jejich biologická degradabilita. To ale bohužel často v praxi nefunguje. Řešení, jak PLA recyklovat a zpracovat, přináší tým vědců z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR.
Technologická agentura ČR (TA ČR) oznámila předběžné parametry veřejné soutěže programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje – TREND. Dle prozatímních informací by TA ČR měla soutěž vyhlásit 5. dubna 2023.
Nápadům meze nekladli, inovovali obsah, zvolili hravou formu a pro kurz získali renomované externí lektory. Kdo? Lidé z týmu CeTTAV. Osvědčený školící program Transferářem snadno a rychle, se tak na jaře představí v novém kabátě.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR se start-upem Sophomer Ltd. podepsaly licenční smlouvu na komercializaci jejich technologie. Na licencování se podílelo i Centrum transferu technologií AV ČR. Pomohlo s vyjednáním licenčních podmínek a podpořilo schválení licenční smlouvy v Akademii věd ČR.
Před nedávnem se v této rubrice objevila zpráva o vzniku DATI německé federální agentury pro transfer. S kolegy z CeTTAV jsme si tehdy kladli otázky o smyslu i přenositelnosti takové myšlenky. Nakonec jsme se rozhodli požádat o komentář kolegyni RNDr. et Mgr. Růženu Štemberkovou, Ph.D., MPA, vedoucí Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Stáli jsme o názor profesionála, který se transferem dlouhodobě zabývá a má i zkušenost s přeshraničními projekty.