Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

Aktuality

nabídl inspiraci a sdílení zkušeností, a také možnost aktivně diskutovat se zahraničními hosty. Druhý den měl ryze pracovní charakter a vytvořil prostor pro výměnu zkušeností. Tři diskusní panely daly přítomným, většinou pracovníkům transferu z ústavů AV ČR, možnost diskutovat o tématech, která denně řeší.
Seminář Podpora transferu znalostí a technologií v Německu nabídl recept na úspěšný přenos vědeckých poznatků do praxe, inspiraci a sdílení zkušeností a na závěr i možnost diskutovat se zahraničními hosty. Svojí účastí téma transferu znalostí a technologií podpořily i Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace ČR a Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský vyhlásilo výzvu TEAMING-CZ I. Celková alokace 2 mld. Kč je určena na podporu projektů, které úspěšně prošly oběma koly hodnocení výzvy programu Horizont Evropa Teaming for Excellence (TfE).
Hravost, interaktivita a aktivní přístup přítomných, tak lze stručně shrnout druhé pokračování programu Transferářem snadno a rychle (TT BOOST). Dvoudenní seminář se věnoval především hodnocení zralosti vědeckých výsledků, TRL a strategii jejich uplatnění a zúčastnilo se ho 9 kolegů z 6 ústavů AV ČR se věnoval.
Své první dvě spin-off firmy chce letos založit Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR. Mají podpořit komerční využití gelů pro citlivou ochranu památek a také další vývoj a budoucí využití výkonného katalyzátoru k jednodušší výrobě metanolu. ČTK to řekli vědci a spoluautoři technologií Jiří Rathouský a Jiří Dědeček a Jiří Trnka pracovník transferu z UFCH JH.
Dlouhodobá podpora rozvoje výzkumu, přenos nových poznatků do praxe a popularizace vědy to jsou hlavní cíle právě založeného Nadačního fondu IOCB Tech. Fond založila techtransferová společnost IOCB Tech, dceřiná společnost Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, a pro první rok svého fungování dostal do vínku 20 milionů korun.
Dnes si spolu s dalšími členskými státy WIPO/OMPI připomínáme Světový den duševního vlastnictví. Jeho cílem je zvýšit povědomí o vlivu patentů, autorských práv, ochranných známek a designu na naše životy. Dále pak podpořit kreativitu a tvůrčí práci autorů a inovátorů a ocenit jejich příspěvek k rozvoji společnosti. Světový den duševního vlastnictví byl vyhlášen v roce 1970 podepsáním Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví WIPO/OMPI.
Obnova historických památek se dnes neobejde bez moderních metod a postupů. Zcela nový způsob odstraňování vysokomolekulárních látek z povrchu historických materiálů, chráněný patentem, přináší tým Jiřího Rathouského z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.
Školící program Transferářem snadno a rychle (TT BOOST) přináší účastníkům rozšíření pohledu na transfer znalostí, ale především úvod do problematiky přenosu výsledků vědecké práce do praxe. Do lavic letos zasedlo 11 kolegů z 8 ústavů.
„Po dvou letech pandemie a s ní spojených omezení před námi vyvstala otázka, jak pootevřít dveře k firmám, k nové spolupráci, jak oslovit případné zájemce. To byl impuls pro vznik videa, které mělo za cíl zábavnou a srozumitelnou formou sdělit našim potenciálním i stávajícím partnerům, kdo jsme a co děláme,“ říká Petr Maršík, vedoucí Úseku transferu technologií Biologického centra AV ČR.