Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Průzkum potvrzuje – staňte se andělským investorem

90 procent investorů dokázalo zhodnotit investici do startupu. Cílem již čtvrtého ročníku výzkumu DEPO Ventures, bylo zmapovat prostředí andělského investování v Česku. Na výzkumu spolupracovali také advokátní kancelář Havel & Partners a agentura CzechInvest.

Česko v počtu startupů na hlavu stále zaostává za zeměmi západní Evropy. Nápadů tu ale není málo. Průzkum DEPO Ventures navíc ukazuje, že chuť andělských investorů podporovat životaschopné nápady roste. Bez finanční podpory, bez mentorství a bez přístupu k sítím kontaktů se však startupy stěží posunou z rané fáze dál.

„Sdílení know-how, investičních příležitostí a budování povědomí o tom, jak andělské investování funguje, je jedním ze základních stavebních kamenů pro další vývoj tohoto segmentu u nás,“ říká Petr Kopeček, ředitel Odboru startupů z agentury na podporu podnikání CzechInvest.

DEPO Ventures

Společnost, která buduje mezinárodní síť andělských investorů se zaměřením na přeshraniční investice a syndikace. Provozuje fondy s investory, kteří se angažují a pomáhají portfoliu startupů v jejich růstu. „Úspěšní zakladatelé podporují vznik nových startupů podobně jako dříve v Estonsku. Čím více úspěšných startupů zde bude, tím více přibude andělských investorů,“ dodává Petr Šíma, partner DEPO Ventures.

Zpět k výzkumu

Zhruba dvě třetiny dotázaných investorů uvedly, že letos plánují investovat na stejné úrovni (38 procent), výrazně více plánuje investovat 16 procent investorů, méně než loni 13 procent dotázaných investorů.

Zhruba dvě pětiny investorů (41 procent) považují výkonnost investic do startupů za vyšší nebo totožnou s ostatními třídami aktiv.
Většina respondentů v průzkumu uvádí, že nemá oblíbenou lokalitu pro investování. Mají buď v hledáčku celý svět, případně neřeší, kde daný startup působí. Pouze na Českou republiku se ale stále soustředí čtvrtina z nich (31 procent). „Širší záběr by jim umožnil dostat se ke globálním příležitostem a zvýšil šance lépe diverzifikovat portfolio,“ podotýká Šíma.
Nejvíce investované oblasti jsou umělá inteligence AI (54 procent), fintech (48 procent) a healthtech (35 procent). Jednotlivá odvětví jsou však většinou pokrytá rovnoměrně. Investoři se obvykle nezaměřují na jeden segment, ale mohutně diverzifikují. „Vzhledem k situaci na blockchainovém trhu se nepřekvapivě loni prudce (o 15 procentních bodů) propadl zájem o startupy, které se zaměřují na technologii blockchain,“ poukazuje Šíma.

Exit u některé ze svých investic již uskutečnilo zhruba 40 procent investorů, proti loňsku se počet investorů, kteří svou investici prodali, zvedl o více než 10 procentních bodů. Téměř 86 procent z nich prodalo svůj podíl se ziskem. Nejčastěji (51,4 procenta) se investice zhodnotila jedenkrát až pětkrát.

Andělský investor

„Potěšilo mě, že přibývá investorů, kteří se zapojují do investorských komunit a networků, jako je třeba ten náš DEPO Angels. Z průzkumu to je více než polovina (přesně 56 procent). Tento přístup je pochopitelný, protože investování je náročné a spolupráce s dalšími investory může být správnou cestou,“ říká Šíma.

Každým rokem také přibývá investorek. Přestože jsou stále v menšině, v aktuálním průzkumu jich bylo celkem 17 procent, což je o sedm procent více než v roce 2021.

Nejčastějším motivem k investování je pro respondenty snaha rozmnožit finance následována motivací potkávat se se zajímavými lidmi a podpořit inovace. Tomuto investičnímu aktivu se věnují v průměru pět let a dvě třetiny z nich stráví nad investicemi 0–5 hodin týdně.

Jejich průměrná investice se pohybuje mezi 25 a 50 tisíci eur (600 tisíc až 1,2 milionu korun), více než čtvrtina respondentů investuje více než 100 tisíc eur (2,4 milionu korun) na jednu startupovou společnost. V protikladu k obecně rozšířenému pravidlu o velkém procentu padlých startupů průzkum naznačuje, že investice zatím převážně končí úspěchem.

Kvantitativní výzkumné šetření, jehož cílem bylo zmapovat andělské investování v Česku, bylo provedeno formou online dotazníku na vzorku 140 respondentů. Dotazník byl rozeslán andělským investorům z České republiky i mezi investory, kteří do startupů neinvestují. Sběr dat probíhal během února a března 2023.