Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Známe své Pappenheimské aneb staronová sestava v čele Transfera.cz

Pozice v čele organizace zastupující zájmy transferové komunity obhájili zkušení matadoři doplnění několika novými tvářemi. Členové spolku Transfera.cz se sešli 21. března v Kampusu Hybernská na členské schůzi, kde se volilo i nové představenstvo, které bude spolek další 4 roky řídit. Že se to neobejde bez změn v činnosti naznačily komentáře některých nově zvolených. Transfera.cz si současně zvolila dozorčí komisi a schválila zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2022 a plán činností na rok 2023.

Kandidát CeTTAV zvolen

I my jsme měli své želízko v ohni. Do představenstva Transfera.cz kandidoval Martin Smekal, vedoucí CeTTAV. Je to poprvé, kdy budeme mít svého zástupce ve vedení spolku. Od Martinova zvolení si transferářská komunita AV ČR slibuje věcný manažerský přístup a tlak na rozšíření přímých kontaktů se všemi potenciálními partnery, kteří mohou využít kapacity, technologie a expertizy všech členů spolku.

Složení nového představenstva spolku

RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M (předsedkyně), RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA (místopředsedkyně), RNDr. Ing. Jaromír Zahrádka, Ph.D. (místopředseda), Mgr. et Mgr. Hana Kosová, MPA, Dr. Ing. Petr Kubečka, MCI, RTTP, Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. a Ing. Martin Smekal. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších transferových úspěchů.

Transfera.cz

A co dál?

Zvolení kandidáti komentovali svoje plány na následující období.

Martin Smekal: Za své priority považuji plnohodnotné zapojení AV ČR do činnosti Transfera.cz a prosazení synergie s transferovými aktivitami zakotvenými v nové strategii TZT, kterou jsme v Akademii přijali. Zaměřit se chci také na rozvoj vztahů s průmyslem a dalšími aplikačními partnery. Tady mohu nabídnout své dlouholeté zkušenosti a bohaté kontakty. A v neposlední řadě chci podpořit zakládání a úspěšné fungování firem spin-off.

Růžena Štemberková: Stejně jako se dlouhodobě snažím propagovat nejkrásnější kraj a město, tak se chci stejně tak efektivně věnovat dalšímu budování a rozvoji národní i mezinárodní transferové sítě, prosazování a hájení transferových aktivit na národních institucích a u dalších případných zájmových platforem, spolupráci se všemi členy spolku a vzájemné podpoře napříč celou republikou.

Jaromír Zahrádka: Transfera.cz by měla být jedním z iniciátorů národního systému financování akademických spin-off společností pomocí fondů a bankovního typu financování – po vzoru např. HTGF (D), bpiFrance (F) nebo AWS (A). Věřím, že Transfera.cz, jako zdroj akademických spin-offů, by v tomto směru měla reagovat a začít vice pokrývat také tuto oblast a do veřejné diskuse se významněji zapojila.

Národní platforma Transfera.cz hájí zájmy transferové komunity v České republice s cílem posilovat a rozvíjet činnosti v oblasti transferu technologií a znalostí. Jedná s orgány státní správy, zastupuje zájmy svých členů v oblasti TT a VaVaI, aktivně podporuje přenos technologií a poznatků do praxe. Spolek má 33 členů (a 2 čestné).