Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Odrůda jabloně Opal®, z Českého ráje až do vesmíru

Hrdinu našeho příběhu, odrůdu Opal®, vyšlechtili ve Stanici šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám ve Střížovicích v Českém ráji, která je jedním z pracovišť ÚEB. Odrůda se vyznačuje zlatavě žlutými, medově sladkými plody výborné chuti. Od roku 2005 je chráněna patentem v USA a o rok později získala ochranná práva v rámci EU. V roce 2015 dokonce letěla do vesmíru.

Každoročně se na celém světě prodá více než milion stromků odrůd jabloně, které vytvořili šlechtitelé z Ústavu experimentální botaniky AV ČR (ÚEB). Jen odrůdě Opal® se však podařilo cestovat do vesmíru. Čtete správně. V roce 2015 NASA poslala plody odrůdy astronautům na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Potvrzuje to fotografie, na které americký astronaut Terry Virts spolu s italskou kolegyní Samanthou Cristoforetti, pózují s čerstvými jablky plovoucími ve stavu beztíže.

Na otázky odpovídá Ing. Radek Černý, PhD., vedoucí vědecké skupiny.

Byl jste přímým účastníkem příběhu uplatnění odrůdy Opal® na trhu, co Vás to naučilo?

Do úspěšného transferu, vedoucího k současnému globálnímu uplatnění odrůdy, jsem se pod vedením světoznámého šlechtitele, doktora Jaroslava Tupého, aktivně zapojil od roku 2009 – symbolicky právě v roce prvního uskutečněného komerčního prodeje tehdy nově uváděné odrůdy na trh. S odstupem času mohu radostně prohlásit, že jsem měl tu čest být ve správný čas na pravém místě. Byla to pro mne ta nejlepší škola, týkající se zajištění ochrany duševního vlastnictví, tvorby licenčních smluv a podpory výzkumných a zejména obchodních vazeb.

Opal® je dnes registrován ve více než 40 zemích světa a pod vedením licenčních partnerů, společností Varieties International, LLC, USA a Fruit.select GmbH, Německo nachází významné uplatnění především v teplých vinorodých oblastech doplněných kapkovou závlahou zejména v USA, Evropě, ale také v Jižní Africe, Chile a Austrálii. Odrůda je pěstována jako tzv. „klubová“  určená pro pěstování výhradně vybraným světovým velkopěstitelům. V posledním desetiletí bylo ve světě vysázeno bezmála 2,5 mil stromků odrůdy Opal®. Z  dosažených licenčních příjmů za prodej stromků a obchodování s plody je šlechtitelský program jabloně ÚEB dále spolufinancován.

Jaká úskalí má transfer výsledků výzkumné činnosti v oboru, ve kterém pracujete?

Šlechtitelský program jabloně ÚEB disponuje po více než 60 letech šlechtění jabloně a 30 letech zkušeností s komercializací výsledků velmi rozsáhlou sítí obchodních partnerů z řad školkařů, pěstitelů, výzkumných ústavů a marketingových společností s širokým světovým zastoupením. Dobrý předpoklad implementace výsledků do praxe však nese některá přirozená či specifická rizika. Ta spočívají především v možnosti odlišného stupně projevu příslušné odrůdové vlastnosti při testování vybraného novošlechtění na stanovišti potenciálního obchodního partnera s mnohdy velmi odlišnými půdními, teplotními a srážkovými podmínkami, výskytem nezřídka odlišného spektra chorob a škůdců, případně odlišnými spotřebitelskými preferencemi a to jak v pozitivním, tak i negativním stupni projevu. Šlechtitel výsledky zkoušení dané odrůdy musí přijímat s respektem, pokorou i vděkem, protože je to vždy cenná zkušenost využitelná pro další šlechtění.

Přirozeným úskalím transferu nových odrůd jabloně do praxe je obrovská konkurence na trhu, odpovídající skutečnosti, že jablka jsou 3. nejpěstovanějším ovocným druhem na světě, nejpěstovanějším v oblasti mírného pásma a 8. nejpěstovanější plodinou na světě. Vyšlechtit novou perspektivní odrůdu jabloně je tak „pouze“ prvním předpokladem úspěšného transferu výsledku. K tomu je dále nezbytné vyhledání vhodného obchodního partnera, zajištění ochrany duševního vlastnictví předmětné odrůdy získáním národních či evropských šlechtitelských osvědčení či rostlinných patentů a zpřístupnění odrůdy formou poskytnutých licenčních práv na množení a prodej stromků, případně obchodování s plody v příslušné zemi či pro globální uplatnění. Stanice šlechtění jabloně ÚEB disponuje v tomto ohledu velmi propracovaným know-how, dávající předpoklad vysoké konkurenceschopnosti nových odrůd na českém i světovém trhu. Vysokou schopnost transferu výsledků do praxe dokládá roční celosvětový prodej 1,35 mil stromků odrůd jabloně ÚEB, reprezentujících dobré jméno české vědy a výzkumu.

Jakou roli hrají ve vaší práci preference spotřebitelů?

Spotřebitelské preference významným způsobem ovlivňují praktickou uplatnitelnost nové odrůdy. Netýkají se pouze chuťových vlastností, nýbrž i vzhledu, velikosti plodu či konzistence dužniny.

Preference jsou obvykle podmíněné regionálně – geograficky a rovněž věkovou strukturou konzumentů. V zemích více vzdálených od rovníku je mírně preferována navinulejší chuť jablek, působící v ústech čerstvým, osvěživým dojmem, zatímco v zemích s teplejším podnebím je naproti tomu významněji preferována sladká až velmi sladká chuť. Samozřejmě výjimky mezi konzumenty potvrzují uvedené zobecněné předpoklady. Řada konzumních testů potvrdila, že u mladých, a naopak i věkově pokročilejších konzumentů převládá preference sladší chutě jablek, zatímco u střední věkové kategorie mírně převažuje poptávka po sladce navinulé až navinulé chuti plodů.

V Itálii, všeobecně označované za zemi módy, jsou příznačně preferovány zejména odrůdy jablek s vzhledově velmi atraktivními plody. V zemích s nejpokročilejším uplatněním ekologického ovocnářství, jako např. Německo či Rakousko, jsou většinou tržně akceptovány i vzhledově středně atraktivní plody vysoce odolných odrůd s důrazem na produkci zdravého ovoce vypěstovaného bez aplikace pesticidních ošetření. Ve vyspělých zemích Evropy a USA jsou nejvíce žádány plody o velikosti, přesněji příčném průměru, 70 – 85 mm. Ve východních zemích, zejména Rusku, je současně velká poptávka po plodech 80 mm a větších.

Ačkoliv jabloň je ovocným druhem, poskytujícím pestrou barevnou škálu plodů od zelené, přes žlutou, oranžovou, růžovou, červenou až po velmi tmavé odstíny, obecně nejžádanější jsou po světě jablka intenzivně červeného, pokud možno celoplošného zbarvení. O to větším úspěchem je globální uplatnění odrůdy Opal® se sytě žlutým zbarvením. Svoji roli přitom sehrála výborná marketingová strategie licenčního partnera ÚEB, společnosti Varieties International, USA, který plody odrůdy Opal® záměrně uvedl na trh nikoliv v kategorii žlutá, nýbrž zlatá, aby nebyla příliš srovnávána s plody jedné z nejpěstovanějších odrůd Golden Delicious. Ve dvou marketingových studiích provedených v roce 2009 v Chicagu a ve Washingtonu mezi 1000 konzumenty byly plody odrůdy Opal® hodnoceny jako excelentní, přičemž 89 % konzumentů jablka odrůdy Opal® velmi zaujaly a 63 % konzumentů preferovalo jeho chuť více než chuť jejich doposud preferované odrůdy. Dnes již Opal® zejména na americkém trhu začíná tradiční a velmi oblíbenou odrůdu Golden Delicious pozvolna nahrazovat.

V posledních letech je trendem velmi křehká, v ústech rozplývavá konzistence dužniny, v kombinaci s vysokou šťavnatostí a tenkou, při konzumu prakticky neznatelnou slupkou. Cílem šlechtitele je vzbudit u spotřebitele při konzumaci jablek intenzivní prožitek všech jeho smyslů – zapůsobit na zrak atraktivitou plodu, ucítit příjemnou vůní, zaslechnout při rozkrojení či zakousnutí se do jablka křehkost křuplavé dužniny a celkový dojem umocnit výbornou, plně aromatickou chutí.

Na čem pracujete nyní?

Naším současným primárním cílem je šlechtění nových odrůd jabloně s trvalou rezistencí k nejvýznamnějším chorobám v kombinaci s dobrými pěstitelko-hospodářskými vlastnostmi. Mezi nejvýznamnější choroby jabloně patří strupovitost, padlí jabloňové a bakteriální spála růžovitých. Z hospodářských vlastností hodnotíme několik desítek znaků a vlastností, přičemž nejdůležitější jsou především dobré růstové vlastnosti, vysoká odolnost k chorobám, vysoká a pravidelná plodnost, atraktivní, velmi chutné plody a jejich dlouhá skladovatelnost.

Vedle konzumních odrůd jabloně se již bezmála 30 let věnujeme šlechtění odrůd jabloně s úzkým sloupcovitým růstem, které se uplatňují zejména v domácích zahradách. Ročně se ve vybraných zemích Evropy a USA prodá v součtu kolem 70 tisíc stromků sloupcovitých odrůd z ÚEB. Uvážíme-li, že se do domácích zahrad většinou prodávají po jednotlivých stromcích, je tento výsledek současně skvělou reklamou v desetitisících domácích zahrad. Dalším šlechtitelským cílem jsou okrasné odrůdy jabloně se sloupcovitým typem růstu určené pro opylovací účely do intenzivních jabloňových výsadeb. Věnujeme se rovněž šlechtění odrůd jabloně s červenou dužninou k rozšíření již tak pestrého spektra odrůd jabloně oslovujících i ty nejnáročnější spotřebitele.

Děkujeme za rozhovor.

Zajímavý článek o jablcích Opal® najdete také v popularizačním magazínu AV ČR Omega.