Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Výzvy MPO za miliardu

Obsah

Jedna miliarda korun podpoří malé a střední firmy a start-upy

Květnový TT Actual se zaměří, na novou skupinu programů, která pomůže podnikatelům s posílením výzkumných a inovačních kapacit. Financovány jsou z OP Technologie a aplikace pro konkurence schopnost. Mluvit se bude o programech Partnerství znalostního transferu, Spolupráce-Klastry a Proof of Concept, které poskytnutím dotace podporují posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V OP TAK je na tyto výzvy celkově připravena jedna miliarda korun. Žádosti bude možné podávat prostřednictvím portálu ISKP2021+. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zprostředkujícím subjektem je Agentura pro podnikání a inovace.

Další TT Actual s ředitelem Sekce rozvoje podnikatelského prostředí API v pondělí 27. 5.

Hostem květnového vydání bude Petr Kolář, ředitel Sekce rozvoje podnikatelského prostředí API. Během vystoupení představí uvedené programy včetně výčtu způsobilých výdajů, způsobu hodnocení žádostí a upozorní na nejčastější nedostatky hodnocených žádostí.

Společným jmenovatelem u této trojice programů je řízené zprostředkování předávání znalostí od výzkumné organizace, kterým rozumíme transfer znalostí nebo realizaci společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Tím je podpořena i komercializace výsledků výzkumu a vývoje.

Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace, která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a administrací projektu. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky a zároveň provozuje bezplatnou Zelenou linku 800 800 777. OP TAK 2021-2027 je jeden z klíčových evropských programů na podporu podnikatelů. Jeho cílem je zvýšit přidanou hodnotu podniků, podpořit rozvoj nových inovativních firem a usnadnit chytrý přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Program se primárně zaměřuje na podporu malých a středních podniků. V oblasti úspor energií, energetické a digitální infrastruktury nebo výzkumu a vývoje nechybí ani podpora pro velké podniky. Řídicím orgánem je sekce fondů Evropské unie na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Z akce nebude pořizován záznam
Pro koho
Pro pracovníky transferu technologií a znalostí z pracovišť AV ČR, ředitele ústavů, vědce a všechny další, které transfer zajímá.
Typ akce
Neformální setkání v neformální prostředí – volná diskuze s praktickými závěry.
Vstup na akci pouze po předchozí REGISTRACI.
Kdy a kde
Kde: ÚČL, Na Florenci 1420/3, Nové Město
Kdy: 27. května 2024
oficiální část začíná ve 14:00, neoficiální posezení v restauraci od 17:00
Lektoři
Petr Kolář – Ředitel Sekce rozvoje podnikatelského prostředí, API Martin Smekal