Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

aktuální informace k výzvám

19.1. Tento týden upozorňujeme na sadu nových výzev v programu OP TAK (Spolupráce-klastry, Partnerství znalostního výzkumu, Inovační vouchery a Technologické platformy) podporujících spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi. Za povšimnutí stojí i připravované výzvy agentury TAČR nebo TC Praha výzva ESA Spark funding podporující financování technol.transferu kosmických inovací do pozemních produktů. 

4.11. dnes jsme přidali výzvy v programu EUREKA zaměřené na mezinárodní spolupráci v projektech aplikovaného výzkumu a inovací produktů (elektronika, pokročilá výroba). A dále tzv. výzvy s kaskádovým financováním vyhlašované konsorcii projektů HorizonEurope/2020 a EK. Zajímavé pro start-upy a malé a střední podniky. Více v naší databázi. 

5.10.2022 Upozorňujeme na spuštěný program SIGMA TAČR, kde byla vyhlášena 1. výzva v oblasti aplik. projektů pro řešitele projektů EIC Accelerator „Seal of Excelence“ z r. 2020. Rovněž byla vyhlášena konkrétní podtémata nadcházející výzvy v oblasti SHUV (společenských věd a humanitních oborů). Více v naší databázi.

30.9.2022 Už jen 14 dní zbývá do ukončení podávání žádostí do výzvy Danube Lab, která podpoří vývoj a komercializaci výsledků výzkumu v oblasti farmacie a biotechnologie. Více v naší databázi. 

23.9.2022 Byly oznámeny předběžné parametry u mezinárodních programů CET a DUT spolufinancovaných ze zdrojů TAČR.

14.9.2022 TAČR vyhlásil dlouho očekávané základní parametry programu SIGMA vč. termínu vyhlášení 1. výzvy. Ta bude zaměřena na aplikovaný výzkum v oblasti společenských a humanitních oborů a navazovat na program ÉTA. Termín přijímání žádostí je stanoven na 27.10.2022. Více informací ZDE nebo v naší databázi.

9.9.2022 Upozorňujeme na nově a nedávno vyhlášené výzvy CHIST-ERA ORD, která je zaměřená na otevřená výzkumná data a software z pohledu jejich možného opětovného využití s uzávěrkou podávání projektů 14.12.2022 a dále vyhlášení očekávané vývy programu Partnerství pro biodiverzitu s uzávěrkou podání projektů 9.11.2022

6.9.2022 Dne 5.9. byla vyhlášena výzva MPO „Czech Rise Up 3.0“ zaměřená na podporu medicínského výzkumu, a to dokončení nových dosud neexistujících medicínských řešení následků COVID-19 s důrazem na digitální oblast v oblasti zdravotnictví. Lze získat až 200 000 euro na projekt pro financování klinického výzkumu, validace patentů a certifikace. Uzávěrka podání žádostí je 17.10.2022. Více informací k nalezení na webu MPO Program Czech Rise Up 3.0 | MPO

2.9.2022 Přidali jsme nově vyhlášené výzvy pro start-upy a spin-offyDisruptors Summit a Start-up Vouchery od Moravskoslezského inovačního centra a středoevropské sítě CEE Start-up Network.

17.8. OP TAK spuštěn! Byly vyhlášeno prvních 6 výzev. Pro akademické instituce vhodné zejména programy Aplikace, Inovace, Proof-of-Concept a Inovační vouchery-ochrana duš.vlastnictví. Více v naší databázi.