Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

TRANSFER JAK VYŠITÝ (PŘÍMO VÁM NA MÍRU)

Jako jeden ze specializovaných útvarů nabízíme pracovištím AV ČR možnost rozšířit si vzdělání v oboru uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Máte zájem o speciální program nebo workshop, třeba úzce zaměřený na oblast, kterou se právě zabýváte? Prohlédněte si nabídku našich kurzů na Portálu transferu AV ČR a pokud objevíte téma, o které byste měli zájem, neváhejte se na nás obrátit. Rádi s vámi poptávku probereme a vybraný kurz přizpůsobíme nebo „vytvoříme na míru“ dle vašich přesných požadavků.

Příklady realizovaných kurzů

Finanční rozvaha patří k důležitým součástem celého strategické posuzování každého případu transferu znalostí. Zahrnuje v sobě jak přehled o nákladech již spotřebovaných na vznik a ochranu duševního vlastnictví, tak odhad nákladů a výnosů potřebných k jeho finálnímu uplatnění na trhu. Do strategických úvah je potřeba zahrnout jak stranu původce technického řešení (ústav AV ČR), tak i spolupracující subjekt, který jej bude do praxe uvádět. Na celkovou finanční bilanci má vliv celá řada aspektů – od technologické zralosti konkrétního výsledku, přes typ spolupracujícího partnera až po připravenost/hladovost trhu. Nabízený workshop představuje rychlý přehled těchto aspektů a klade důraz na rozvoj praktických dovedností účastníků při sestavování podkladových kalkulací pro další rozhodování a vyjednávání

Máte zájem o kurz na míru? Kontaktujte Barboru Jedličkovou

Ve výzkumné praxi vzniká celá řada typů autorských děl, se kterými související práva jak samotného autora, resp. autorského kolektivu, tak zaměstnavatele, v mnoha případech i objednatele. Tato díla jsou dále využívána a upravována nejen v dalším výzkumu. Základní orientace v související oblasti práva by proto měla být součástí objemu znalostí výzkumných pracovníků i administrativní podpory vědy.

Nabízený interaktivní workshop představuje minimum autorského práva v souvislostech výzkumné práce, na řešení praktických příkladů seznamuje účastníky s typy autorských děl a možnostmi jejich užití tak, aby byla respektována práva autorů i jejich zaměstnavatelů.

Máte zájem o kurz na míru? Kontaktujte Barboru Jedličkovou.

Výsledky výzkumu mohou často být předmětem práv tzv. duševního vlastnictví a o jejich využití může mít zájem i někdo jiný než výzkumná skupina, která je vytvořila. Jak s takovými výsledky pracovat, jak je ochránit a připravit k dalšímu využití? Jak nastavit vzájemná pravidla při výzkumné spolupráci a komu náleží jaká práva? Na praktických příklade se podíváme na základy vlivu ošetření výsledků ve smlouvách s partnery na možnost jejich budoucího uplatnění v praxi.

Máte zájem o kurz na míru? Kontaktujte Barboru Jedličkovou.