Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Podpora transferu znalostí a technologií v Německu – den 2

nabídl inspiraci a sdílení zkušeností, a také možnost aktivně diskutovat se zahraničními hosty. Druhý den měl ryze pracovní charakter a vytvořil prostor pro výměnu zkušeností. Tři diskusní panely daly přítomným, většinou pracovníkům transferu z ústavů AV ČR, možnost diskutovat o tématech, která denně řeší.

Odborně, věrohodně, inspirativně

Výměna názorů na téma podpora transferu znalostí a technologií byla velmi otevřená, hosté ani diskutující se nezdráhali pojmenovat problémy, se kterými se potýkají, a probrat způsob jejich řešení. Organizátoři z Centra transferu technologií AV ČR (CeTTAV) připravili témata, která rezonují transferářskou komunitou a nabídli moderování panelů kolegům z akademických pracovišť.

Nástroje pro zapojení a motivaci vědeckých pracovníků do procesu TZT

Jaké nefinanční nástroje využíváte pro motivaci výzkumných pracovníků, aby se aktivně zapojili do procesů a fungovala podpora transferu znalostí a technologií? Je transfer technologií součástí komplexního hodnocení vědců a jakou má váhu? Nejen na tyto okruhy hledal odpověď první diskusní panel Nástroje pro zapojení a motivaci vědeckých pracovníků do procesu TZT, který s přehledem řídil Michal Schmoranz.

A závěry z prvního panelu? Pokud máme ve vztazích s vědci uspět, musíme v první řadě minimalizovat byrokracii spojenou s transferem vědeckého výsledku, která by dopadala na vědce. Dale je nezbytné vybudovat vzájemnou důvěru, vytvořit motivující prostředí pro spolupráce, a dát prostor vědeckým pracovníkům podílet se přímo na procesu transferu.

Včasná identifikace a hodnocení technologií a dalších výsledků výzkumu a vývoje

Co s ním? Aneb včasná identifikace a hodnocení technologií a dalších výsledků výzkumu a vývoje. Druhý panel řídila Martina Plisová. Té připadl nelehký úkol moderovat diskusi se širokým záběrem, tematicky sahajícím od identifikace a určení potenciálu nového vědeckého výsledku až po stanovení strategie jeho komerčního využití.

Obšírně se přítomní věnovali diskusi o interních programech pro financování posunu TRL do větší úrovně připravenosti a jejich nastavení, ale vyměnili si i názory na metodiky na standardizaci podmínek pro start-upy.

Proces přípravy a podpora zakládání spin-offů

Moderování posledního tematického bloku s názvem Proces přípravy a podpora zakládání spin-offů, připadlo na Patrika Zimu. I přes poobědovou letargii se mu zdařilo zapojit přítomné do děje. O čem se mluvilo? Jaký je nejčastější model vzniku spin-off firem v německých výzkumných institucích? Jak se odborníci staví k využívání systému Proof of concept – ověření výsledku – a financování takových systémových aktivit?

Ukázalo se, že existuje reálná poptávka po seminářích na téma podpora transferu znalostí a technologií a komercializace na pracovištích Akademie věd. Diskutující se zdrželi i u tématu zakládání TTO týmů a jejich složení. Téměř unisono konstatovali, že jedním z předpokladů pro práci v TTO je zkušenost z práce ve vědeckém prostředí. Řada přítomných se také shodla na klíčové úloze, kterou hraje mezinárodní networking. Pokud vás téma transferu zajímá, shlédněte celé vystoupení i prezentace německých kolegů.