Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

Inkubace v plném proudu

Za velkého zájmu přítomných uspořádal před několika týdny CeTTAV workshop k projektu Technologická inkubace agentury CzechInvest. Centrum transferu technologií AV ČR (CeTTAV) bylo vybráno jako oficiální partner programu, jehož cílem je najít a podpořit inovativní technologické startupy a rozvíjet startupový ekosystém v České republice.

„Nabízíme přímou pomoc akademickým start-upům, které by se do programu chtěly přihlásit. Pomůžeme s preinkubací, tedy přípravou na projekt, zhodnocením projektu a následně i s přihláškou a dalšími kroky. I díky postavení oficiálního partnera nabízíme nadstandardní komunikační podporu při konzultacích s manažery CzechInvestu,“ říká Martin Smekal, vedoucí CeTTAV.

Jaká byla role CeTTAV a co mu účast v projektu inkubace přinesla, popisuje Martin Kubeš z oddělení transferových projektů CeTTAV, který měl Technologickou inkubaci na starost.

„CeTTAV, jako jeden z vybraných partnerů projektu se poprvé aktivně zapojil do přímé pomoci akademickým start-upům a spin-offům. Naše role spočívala především v zajištění účinné komunikace s pre-inkubačními manažery a zástupci začínajících firem. Konkrétně řečeno, převedení vize původců v podobě očekávaných cílů a výstupů do základních dokumentů projektu tedy business, inkubačního a finančního plánu. Diskuse nad nimi, včetně vytýčení časové osy a milníků projektu v ideální návaznosti na vlastní rozvoj firmy. Dále vzdělávání zaměstnanců v oblastech jako jsou – rozvoj a posun TRL a MRL úrovně, marketing, ochrana duševního vlastnictví apod. Nakonec to byla i pomoc s registrací do AIS systému pro podávání projektových žádostí a výstupní kontrola kvality podávané projektové žádosti.“

Cenná zkušenost

„Bohužel, prvotní zájem ze strany akademických mladých firem nebyl velký, CeTTAV však vykročil správným směrem. Získali jsme důležitou praktickou zkušenost s přípravou a podáním projektové přihlášky v tomto programu a již v tuto chvíli jsme v kontaktu s dalšími mladými firmami, které by si rády podaly přihlášku do projektu v jeho třetí výzvě. Ta by měla být otevřená ještě letos na podzim. Důležitá byla i aktivní role CeTTAVu při diskusi, která se otevřela nad definicí MSP (malý a střední podnik) a nad kritérii, která musí naplňovat mladá společnost plně nebo majoritně vlastněná akademickým ústavem.“

Martin Kubeš s CeTTAV dále popisuje, jaký byl zájem o služby Centra.

„CeTTAV byl osloven start-upem Betonext Production, který vzešel z původního start-upu Betonext (výhradní licence na užívání duševního vlastnictví vzniklého na ÚACH a v laboratoři Ing. Černého – zdící malty a cihly) s žádostí o pomoc při tvorbě projektové žádosti. Zájem o spolupráci projevil i spin-off SciCare Innovations, který vznikl jako společnost plně v majetku ÚFCH JH, přičemž ústav do spin-offu vložil duševní vlastnictví z dílny Ing. Rathouského z oblasti technologií využitelných v restaurování a ochraně památek, fotokatalytického čištění vzduchu a vody. Role CeTTAV byla jak v komunikaci s preinkubačním manažerem Czechinvestu tak v přípravě vlastní projektové přihlášky, konkrétně business a inkubačního plánu, v registraci do interního AIS systému a ve výstupní kontrole veškerých podkladů potřebných pro úspěšné podání projektové přihlášky. V obou případech byly projektové žádosti úspěšně odevzdány ve verzi Standard (max. výše dotace 1,5 mil. Kč).“

Co bude dál?

„V případně úspěšného získání projektu a dotace bude role CeTTAV opět konzultační,“ upřesňuje Martin Kubeš. „V rámci tohoto projektu CeTTAV nabízí spolupráci ústavům AV ČR a to třeba možnost zapojit se do projektu a uplatnit volnou kapacitu laboratoří a odborných pracovišť za standardních tržních podmínek. Využít akademické firmy budou moci i networking a bohatý seznam kontaktů, kterými CeTTAV disponuje.“