Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

IPR srozumitelně a přehledně

Zajímavý výběr publikací a výukových materiálů z oblasti IPR tzv. přehledů základních skutečností (Fact Sheets) z produkce European IP Helpdesk najdete na webu Enterprise Europe network.

„Krátké a srozumitelně napsané články byly vytvořeny s důrazem na využití v prostředí malých a středních inovačních firem, především jako rychlý a přehledný zdroj informací o jednotlivých způsobech ochrany a komerčního využití různých práv k duševnímu vlastnictví,“ říká Václav Suchý z Technologického centra AV ČR.

European IP Helpdesk poskytuje prvotní bezplatnou podporu evropským malým a středním firmám i dalším účastníkům evropských výzkumných projektů s cílem napomáhat v rozvoji, řízení a efektivním komerčním využití jejich duševního vlastnictví. Mimo bezplatných konzultací, nabízí zájemcům rovněž různé formy školení a rozsáhlou virtuální knihovnu s touto tematikou.

Enterprise Europe Network je největší světová síť na podporu evropských malých a středních inovačních firem.  Česká pobočka Enterprise Europe Network nabízí bezplatnou pomoc spojenou s vyhledáváním zahraničních partnerů do projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, poradenství zaměřené na ochranu duševního vlastnictví a na získávání finančních zdrojů potřebných pro rozvoj inovativního podnikání, i různé další formy podpory inovací ve firmách, včetně aktivní spolupráce při technologickém transferu. Tato nápomoc je primárně určena českým malým a středním inovačním firmám, ale mohou ji využívat i národní akademické a výzkumné organizace, zejména ty, jež jsou zapojené do mezinárodních projektů souvisejících s rozvojem inovací a jejich užitnými aplikacemi.

Oceňování duševního vlastnictví
K oceňování hodnoty nehmotných statků se na trhu běžně používá několik postupů. V publikaci jsou vysvětleny různé metodiky a uvedeny příklady situací, v nichž mohou být využity. 

Obchodní využití duševního vlastnictví: interní vývoj výrobků
Publikace se zabývá interním vývojem výrobků. Ať již firma vyvíjí software nebo podniká v oblasti módního průmyslu nebo navrhuje a prodává nábytek či technologická zařízení, vytváří přitom vždy jisté nehmotné statky.

Význam duševního vlastnictví v mezinárodním podnikání
Publikace přiblíží, jak lze v rámci internacionalizačních procesů nakládat s předměty duševního vlastnictví a jaké hlavní kroky je třeba podniknout, aby mohla firma účinně řídit své duševní vlastnictví, pokud na zahraniční trh vstoupí.

Jak nakládat s duševním vlastnictvím na veletrzích
Cílem publikace je připravit firmy na situace, kdy jsou ohrožena jejich práva k duševnímu vlastnictví nebo naopak jsou obviněny z porušování práv k duševnímu vlastnictví během mezinárodních veletrhů. Publikace nabízí souhrn preventivních i okamžitých kroků, jež by firma měla podniknout, včetně určitých specifických přístupů na území Evropské unie.

Účinné a hospodárné patentové strategie pro malé a střední podniky
Efektivní strategie ochrany a nakládání s duševním vlastnictvím nemusí obnášet obvyklé vlastnění práv k duševnímu vlastnictví, ani případné související soudní spory s cílem nepustit konkurenční firmu na daný segment trhu a uchránit si tak vlastní konkurenční výhodu (tzv. ofenzivní strategie). Existují i alternativní nízkonákladové IP strategie. Veškerou problematiku rozebírá tato publikace.

Publikovat nebo patentovat?
Publikace pojednává o různých způsobech šíření informací (patentové přihlášky, publikace v časopisech, tzv. obranné publikování a publikování v systému tzv. volného přístupu) a zaměřuje se na různé potřeby a cíle výzkumných organizací, universit a malých a středních podniků. Při výběru správného postupu obecná pravidla neexistují – každý z nástrojů slouží různým účelům a lze je používat i souběžně. 

Obchodní tajemství: Účinný nástroj ke zvýšení konkurenceschopnosti
Publikace ozřejmuje, jak je obchodní tajemství v podnikání důležité a přináší bližší informace o ochraně obchodních tajemství, jež může být přínosná zejména pro malé a střední podniky.

Rešerše průmyslového designu
Publikace podává hlavní charakteristiky designových rešerší. Ty představují formu nejlepší praxe, umožňující firmám, aby držely krok s nejmodernějšími trendy na trhu a aby si vlastními silami vyhledávaly informace o těch designech, jež by jim mohly zabraňovat v získání ochrany pro jejich vlastní výrobky nebo jež by mohly porušovat práva jiných designových tvůrců.

Vymáhání práv k duševnímu vlastnictví: jak uplatňovat svá práva
Publikace ilustruje, jak je pro podnikatele a výzkumné organizace vymáhání práv k duševnímu vlastnictví důležité. Nabízí přehled hlavních donucovacích opatření a také informace o nejnovějším vývoji a iniciativách Evropské komise v této oblasti. 

Nehmotné statky a průmyslová práva, jejich ochrana, oceňování a komerční využití
Srozumitelně napsaná kniha autorského kolektivu Technologického centra AV ČR poskytuje základní orientaci v hlavních způsobech ochrany průmyslových práv a při volbě vhodných ochranných strategií pro firmy. 

Překlad z anglických originálů do češtiny byl zajištěn pracovníky české pobočky Enterprise Europe Network, která je členem sítě národních ambasadorů European IP Helpdesk.

Zdroj: Enterprise Europe network a Václav Suchý, redakčně upraveno.