Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Jak na jednotný Evropský patent

Není to tak dávno, co Dr. Kateřina Hartvichová z Harper IP přednášela o tématu Jednotného patentu EU. Její vystoupení na půdě Akademie věd se setkalo s nebývalým zájmem přítomných kolegů.

Dnes se k tématu vrací web Vědavýzkum. Text Petry Fouskové navazuje na úvodní informace, které Dr. Hartvichová na přednášce organizované CeTTAV zájemcům poskytla. Fousková přináší praktické návody, jak postupovat při podání žádosti o Jednotný patent EU. K vaší pozornosti doporučujeme celý článek a jako ochutnávku vyjímáme:

Celé řízení o Evropské patentové přihlášce bude až do udělení Evropského patentu probíhat stejně jako v současné době, tedy po podání Evropské patentové přihlášky bude probíhat rešerše, zveřejnění přihlášky, průzkum a případně udělení Evropského patentu (EP). Tento postup se nijak nezmění ani po zavedení Jednotného patentu EU. Změny související s Jednotným patentem EU se budou týkat pouze postupu po udělení Evropského patentu. Možnost vybrat si jako jednu z validací Jednotný patent EU bude dobrovolná, přihlašovatel bude stále moci volit mezi klasickými validacemi a/nebo Jednotným patentem EU.

Evropská patentová úmluva (EPC) má v současné době 39 členských zemí a je nezávislá na Evropské unii (EU). Navíc ne všechny členské státy EU dosud podepsaly a ratifikovaly dohodu UPCA (v současné době UPCA podepsaly a ratifikovaly Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko, Finsko, Švédsko a v nejbližších měsících podepíše také Německo). Z uvedeného vyplývá, že ne všechny členské země EPC a EU participují v systému UP a UPC. Jednotný patent EU zahrnuje pouze země, které jsou současně členskými zeměmi EPC, členskými státy EU a zároveň již podepsaly a ratifikovaly UPCA.

Jednotný patent EU otevírá možnost validovat Evropský patent ve státech EU, které v systému UP a UPC participují, centrálně před jediným úřadem (EPO), s jediným požadovaným překladem patentového spisu. Výsledkem je Jednotný patent EU, za který se každoročně bude platit jeden udržovací poplatek. Pokud se pro tuto možnost majitel EP nerozhodne, má stále možnost validovat v uvedených zemích klasickou cestou, jak tomu bylo dosud, tedy v každé zemi zvlášť, ve lhůtě 3 měsíců od oznámení o udělení EP, s individuálními požadavky jednotlivých zemí na překlady, poplatky a zastupování před národními úřady, tj. stejně jako v ostatních členských zemích EPC, které neparticipují v systému UP a UPC. Výsledkem je svazek nezávislých národních patentů, za které se v každé zemi platí udržovací poplatky dle tamního patentového zákona.

Celý článek najdete zde Validace Evropského patentu jako Jednotného patentu EU – Vědavýzkum.cz.

S použitím materiálu Věda výzkum, Validace Evropského patentu jako Jednotného patentu EU, Petra Fousková, Harper IP.