Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Katalog produktových listů, dárek k výročí Portálu transferu AV ČR

Technologie, laboratoře, přístroje je název tištěného katalogu produktových listů, který vydalo Centrum transferu technologií AV ČR. Přehledně ukazuje, jakou šíři výsledků je možné nabídnout průmyslovým podnikům, institucím státní správy a v neposlední řadě výzkumným subjektům doma i v zahraničí. Katalog obsahově čerpá z databáze Portálu transferu AV ČR a je určen pro externí i interní použití.

Nabídky jsou zde řazeny dle druhu spolupráce, který původci nabízejí a nechybí ani dosažená úroveň TRL, podle které se často řídí zájemci z řad průmyslových firem. K dispozici bude katalog i těm ústavům, kteří v Databázi zatím žádný produktový list výsledku nemají. Katalog není ojedinělý počin, CeTTAV jej plánuje vydávat každý rok.

Půl roku od startu se Portál transferu AV ČR, resp. jeho hlavní součást Databáze technologií a výsledků úspěšně rozvíjí a postupně roste. 26 editorů z 24 ústavů Akademie vložilo doposud do systému 44 produktových listů technologií, přístrojů i laboratoří. V Databázi najdete i špičkové technické vybavení, unikátní přístroje a aplikační laboratoře. Byť primárně určené pro vědeckou práci, mohou svou kapacitu částečně nabídnout také externím zájemcům. Prezentace výsledků už nese první ovoce. Portál přispěl k navázání obchodních vztahů a zahájení jednání s konkrétními podnikatelskými subjekty a pomáhá i tím, že ukazuje, co vše se na vědeckých pracovištích Akademie věd ČR rodí.

Databáze nyní obsahuje výsledky ze všech vědních oblastí včetně oblasti humanitních a společenských věd. Najdete zde produktové listy z Orientálního ústavu, Ústavu dějin umění nebo Ústavu pro českou literaturu. Mezi obory, podle kterých lze jednotlivé výsledky vyhledávat, přibude během podzimu i samostatná kategorie pro výsledky z humanitních a společenských věd. 

Plně funkční je propojení s databází Transfera.cz, platformy, která sdružuje transferové aktivity akademických i univerzitních institucí v ČR. Pokud editor vloží do Databáze Portálu transferu AV ČR nový produktový list a klikne na políčko Transfera, výsledek se automaticky přenese do celonárodní databáze Transfera.cz.

Technologie, publikované v Databázi jsou také podporovány seriálem na síti LinkedIn. Každý týden se na profilu CETTAV objeví jeden z nich.

Za 6 měsíců se nejmladšímu z rodiny akademických webů Portálu transferu podařilo získat 1400 nových uživatelů, kteří si stránky zobrazili více než 8000krát. Nejnavštěvovanější stránkou je Home page a sekce Pro vědce. Z Úspěchů získal nejvíc návštěv příběh jablka Opal. Nejvíce uživatelů k nám chodí z přímého odkazu, dalším důležitým zdrojem návštěv je LinkedIn. Za den navštíví stránky v průměru 30 uživatelů, což je na vysoce specializovaný portál více než dobré číslo.