Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

Komercializace výstupů i Proof-of-Concept

7. workshop CTT, pořádal 1. a 2.7. Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci pod záštitou sdružení Transfera.cz. Neformální entrée proběhlo v předvečer akce v centru hanácké metropole. Oficiální program pak začal první prázdninový den prezentací příkladů dobré praxe transferu.

Pokusnice

Čtyři technologie, které se povedlo komercializovat, představil hostitelský UPOL. Jeden příklad za všechny. Pokusnice, aplikace pro učitele chemie na základních a středních školách, která jim pomůže se rychleji a snáze připravit na vyučovací hodiny. Aplikace zahrnuje databáze ověřených výukových pokusů, které navíc doporučuje na základě aktuálně dostupných chemikálií a laboratorního vybavení. Neznalost trhu, absence distribučního kanálu a nedostatečné personální kapacity transferáře nakonec vedly k prodeji licence. Po řadě jednání ji získala společnost BePositive. Ta dnes dodává výukový SW do škol a ujala se i správy celého systému. „Jednalo se pro nás o velmi zajímavý projekt, který vyústil v úspěšnou komercializaci především díky zázemí, které jako podnikatelský inkubátor máme k dispozici. Licenčním partnerem je totiž společnost, která své podnikání začínala ve VTP UP a díky tomu jsme k ní měli velmi blízko. Opět se tedy ukázalo, jak důležité je budovat celý ekosystém a že s takovým zázemím je transfer vždy o něco blíže úspěchu,“ doplňuje Petr Suchomel, business development manager, VTP UPOL.

Kraken

Příběh transferu Krakena, nástroje pro frézování těžkoobrobitelných materiálů, vyrobeného technologií 3D tisku kovů, prezentovali kolegové z ZČU Plzeň. Na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2018 v Brně získal tento nově vyvinutý řezný nástroj Zlatou medaili jako nejlepší exponát veletrhu v kategorii Inovace komponent ve strojírenství. KRAKEN (fréza s rozpěrami) – jeho konstrukce a technologie výroby, byl již patentován Úřadem průmyslového vlastnictví a registrován u Evropského patentového úřadu.

Jak na komerci

Plná komercializace, integrační komercializace a komerční support čili tři pohledy na jeden problém, představil Michal Mokroš z VŠB Ostrava. Jaké jsou dle něj zásady úspěšného uvedení technologie na trh? „Zásadní pro komercializaci je přesně určit výhody technologie. Na základě pojmenovaných výhod posuďte jejich přidanou hodnotu a pokuste se ji kvantifikovat. S původci, si vše vysvětlete, měli byste získat jistotu, že tým, který technologii uvedl v život, je připraven se posunout o krok dál a výsledek nabídnout na trh. Porovnejte cenovou úroveň vaší a konkurenčních technologií, které řeší stejný problém a nezapomeňte prověřit, v jakém stavu je ochrana duševního vlastnictví výsledku,“ shrnul Mokroš.

Důvěra nadevše

Poutavá a poučná byla i přednáška Otakara Fojta Budování spolupráce s britskými partnery. Fojt působí jako vědecký atašé Britské ambasády v Praze. Lektorskou činnost v oblasti inovací, transferu technologií, vědeckých programů, politik a strategií realizuje v ČR i v zahraničí. Je také hlavní objevitel a spoluautor dvou amerických patentů.

 „Mezinárodní spolupráce může pomoci najít řešení, které vás doma nenapadnou. Jejím základem jsou ale vztahy mezi lidmi a vybudovaná důvěra,“ řekl Fojt a pokračoval, „pozorovat se cizíma očima je více než poučné. Kultivuje to pohled na řadu věcí a roste naše porozumění pro druhé. Proč sdílet zkušenosti? I proto, že hledání vlastních cest, bez zahraničních znalostí a zkušeností, může být pomalé a nemusí fungovat.“ A co považuje za úspěch takové spolupráce? Podle Fojta je to, co nejlépe sdílet doma znalosti z mezinárodní spolupráce.

V závěru přednášky přidal i informace o nové britské grantové agentuře ARIA. Ta zahájí provoz 1.1. 2022 s dotací 200 mil. Liber za rok. Přinese nový přístup při výběru projektů, větší riziko a velkou přidanou hodnotu.

Za rok zase

A jak 7. workshop CTT začal tak i skončil, neformálním setkáním, které nabídlo prostor dopovědět a probrat na co před tím nezbyl čas. Poděkování za kvalitní program a bezchybnou organizaci patří kolegům z Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci.