Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

MŠMT spustilo výzvu OP JAK

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský vyhlásilo výzvu TEAMING-CZ I. Celková alokace 2 mld. Kč je určena na podporu projektů, které úspěšně prošly oběma koly hodnocení výzvy programu Horizont Evropa Teaming for Excellence (TfE).

Mezi příjemce OP JAK patří veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (z. ú., o.p.s., spolky). Prostředky lze použít na investiční výdaje (stavební, přístrojové, hardwarové a další) nutné k modernizaci infrastruktury excelentního výzkumného centra.

Výzva je rozdělena na 2 kola. Do prvního se řadí subjekty, které podaly žádost do výzvy TfE jako koordinátor projektu a jejichž žádost úspěšně prošla prvním kolem hodnocení. Do druhého pak subjekty, které podaly žádost do výzvy TfE jako koordinátor projektu a jejichž žádost úspěšně prošla druhým kolem výzvy TfE. Délka projektů je od 24 do 80 měsíců.

Nový operační program OP JAK dosud nebyl formálně ze strany Evropské komise (EK) schválen. MŠMT se rozhodlo vyhlásit výzvy ještě před dokončením schvalovací procedury. Formální schválení lze očekávat v červnu.

Podrobné informace a odkazy najdete na rozcestníku dotačních výzev a programů.

Zde naleznete kompletní harmonogram výzev OP JAK pro rok 2022, jeho strukturu a alokace.

Z dalších výzev můžeme doporučit 4. veřejnou soutěž zaměřenou aplikovaný výzkum, Ministerstva zdravotnictví ČR nebo příjem žádostí do inkubačního programu ESA BIC Česká republika vhodný pro rozvoj nápadů a technologií v oblasti vesmírných aplikací, a to formou spin-off a start-up.

Rozcestník dotačních výzev a programů. Najdete zde přehled domácích i zahraničních dotačních výzev a programů. Přehledně řazené informace, tříděné dle data vypsání, se stručnými popisy a odkazy na jejich zdroj. Analytik CeTTAV Jakub Hruška nabídku pravidelně doplňuje o nové tituly.