Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Na cestě k úspěšnému spin-offu

Zakládat firmu na půdě veřejné výzkumné instituce není jednoduché. Je to proces ovlivněný mnoha faktory. Ti, co jím prošli s nadsázkou tvrdí, že založení spinoff je pro statečné a trpělivé.

Zájem o diskusi Na cestě k úspěšnému spin-offu, kterou moderoval Martin Smekal, vedoucí CETTAV a hostil ji Ústav termomechaniky AV ČR, předčil očekávání. V panelu zasedli Jiří Moos, i&i Prague, Tomáš Slavík, CTO Plasma Shock Peening Technologies a Mikuláš Vargic, advokát. Zaplněný sál uvítal i Ilonu Müllerovou, místopředsedkyni a členku předsednictva Akademické rady AV ČR, která má transfer v gesci.

Ilona Müllerová, Místopředsedkyně a členka předsednictva Akademické rady AV ČR

Spin-offy v ČR

V Česku působí přes osm desítek spin-off společností. V porovnání se zahraničím je to však až čtyřikrát méně. Ročně jich u nás vznikne přibližně šest. Akademie věd jich v současné době má 7. Tedy, pokud jsme se nepřepočítali.

Ale zpět k diskusi. Krátká anketa oživila úvod a začaly padat první otázky. Moderátor neměl jednoduchou roli. Účastníci, kterých bylo na 40, měli zájem ptát se a sdílet zkušenosti. Zazněly i základní otázky jaké jsou hlavní bariéry pro fungování a rozvoj spin-offů nebo jak podporuje AV ČR zakládání těchto firem.

Zřizovatel proces nebrzdí

Právě otázka, jak zřizovatel zakládání spin-offů podporuje, rozproudila další diskusi. Zájem byl o podrobnosti z projednávání podaných záměrů Majetkovou komisí, (ta řeší majetkoprávní úkony pracovišť AV ČR). Další host diskuse Martina Svobodová, tajemnice Majetkové komise, čelila otázkám věcnými argumenty. „Stačí respektovat zákon a majetkovou směrnici,“ řekla a pokračovala, „připravenost žadatelů, především ve fázi záměru, má přímý vliv na délku celého procesu. Na zlepšení průchodnosti systému průběžně pracujeme. Zohledňujeme i vaše připomínky,“ potvrdila ve svém vystoupení Martina Svobodová. Současně vyzdvihla kompetence CETTAV, který prochází interním procesem zakládání spin-off v rámci AV ČR opakovaně a je tedy tím nejlepším partnerem pro týmy, které potřebují pomoci.

Martina Svobodová, MK AV ČR

Nejsou lidi, není spin-off

Bez kvalitního managementu, který novou firmu povede, se neobejdete. Kde ale vzít a nekrást? Jedna z možností je převzít celý tým, který má zkušenosti s řízením firmy. Nejlepší možnost, ale i nejdražší. Pokud se vám to podaří, klobouk dolů. Využít se dají i HR skauti, kteří mají na trhu dobrý přehled. I tady je to o penězích. V případě, že operujete s omezeným rozpočtem, pak na tuto možnost rovnou zapomeňte. Bude muset stačit profesionál v pozici CEO. Do něj se vyplatí investovat peníze, ale i lidskou důvěru, bez ní se proces formování týmu neobejde nikdy. „Stavět management na nadšených amatérech, lidech z výzkumné branže nebo studentech je sebevražda,“ glosoval tuto část diskuse Jiří Moos z i&i Prague.

Jiří Moos, i&i Prague

Pohledy z obou stran                                   

Poučné bylo slyšet příběhy i perličky o zakládání spin-offů a dozvědět se něco o motivacích vědců, zakladatelů. Poučné i proto, že právě motivace vědců bývají někdy problémem úspěšného transferu.

Pro zajímavost jeden příklad z praxe. Příprava založení společnosti na patentovanou technologii plaz­mového vyklepávání kovových povrchů – českého startupu PSP Technologies trvalo Ústavu termomechaniky AV ČR 1,5 roku.

Současný vedoucí CETTAV a moderátor diskuse Martin Smekal byl také u zrodu spin-offu. Má tedy výhodu pohledů z obou stran. „Pohledy pracoviště a zakladatele spin-offu se nutně zásadně neliší. V obou rolích je hlavní prioritou úspěšné uplatnění technologie. Ze zkušenosti mi přijde nejdůležitější určitá míra oboustranné flexibility a schopnost pochopit se vzájemně, tak aby byla dohoda dosažena co nejdříve a nový spin-off mohl začít rozvíjet své aktivity,“ doplňuje Martin Smekal.

Martin Smekal, CETTAV (vlevo)

Bez peněz to nejde

Zajímavý projekt, Technologická inkubace, na kterém bude spolupracovat i CETTAV, představil Roman Ruffer z CzechInvestu.

Velkou výhodou projektu je možnost pre-inkubace, jedná se o možnost konzultací projektového záměru před jeho oficiálním předložením. Cílem je připravit klienty na proces podání žádosti. Zájem o konzultace je velký. Možná by se něco podobného hodilo i v systému zakládání spin-off firem na půdě Akademie věd.

V horizontu nadcházejících pěti let předpokládá CzechInvest podpořit až 250 inovativních startupů částkou až 850 milionů korun v klíčových oblastech. Patří mezi ně umělá inteligence, mobilita, kreativní průmysly, kosmické technologie, ekologie a cirkulární ekonomika, chytrá řešení v oblastech zdravotnictví, farmacie či kybernetické bezpečnosti.

Roman Ruffer, Czech Invest (vpravo)

Místo závěru pokračování

O produkci akce se postaral CETTAV (Centrum transferu technologií AV ČR). Diskuse se protáhla dlouho za stanovený čas, a tak již dnes hledá tým Kláry Langerové termín pro její pokračování.

„Z diskuze si odnášíme řadu podnětů, které budeme dále rozpracovávat. Řadu procesů je třeba upravit tak, aby zakladatelům spin-off pomáhaly a ne vadily,“ dodává Martin Smekal.

Co je to spin-off?

Spin-off jsou firmy, které využívají výsledky výzkumu ke svému podnikání. Zakládají je většinou výzkumné instituce kvůli tomu, aby efektivně posunuly technologie a znalosti do praxe. Někdy mají přídomek akademické, aby zdůraznili svoji sounáležitost se specifickým akademickým/ vědeckým prostředím. Jejich zakládání není na půdě AV ČR žádnou novinkou.

Spin-offy Akademie věd ČR

  1. Hi-Beams, s.r.o. (FZU/2017) Hi-BEAMS – Laserové technologie pro průmyslové využití
  2. Cardam s.r.o. (FZU/2016) Cardam Solution (cardam-solution.cz)
  3. i&i Prague (UOCHB/2017) https://www.iniprague.com/
  4. Riocath a.s. (UOCHB/2017) https://www.riocath.com/
  5. Dracen Inc (UOCHB/2018) https://www.dracenpharma.com/
  6. Radiomedic s.r.o. (UJF/2008) RadioMedic s.r.o.
  7. IOCB Tech (UOCHB/2009) https://www.iocbtech.cz/