Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Německo zřizuje národní agenturu pro transfer technologií

Co by přinesla centralizace transferu na národní úrovni nám? Jsou zkušenosti našich sousedů přenositelné? Potřebujeme i my něco jako národní agenturu pro transfer? Než myšlenku přijmete za svou či rovnou odmítnete zkuste si přečíst následující řádky.

První kroky i první překonané překážky mají naši sousedé za sebou. Formální spuštění nové agentury pro transfer se očekává v roce 2023.

Je to více než rok, co se u našich sousedů dostala k moci koalice „Semaforů“ (SPD, Zelení a Svobodní demokraté) mimochodem i s vizí reformy německého výzkumu.

Jedním z klíčových slibů nové koalice bylo vytvoření federální agentury pro transfer technologií. Německá agentura pro transfer a inovace (DATI) podpoří transfer technologií z univerzit a výzkumných ústavů.

Odpovědnost za projekt DATI převzal Mario Brandenburg z FDP, počítačový vědec, který strávil osm let prací v SAP, největší evropské softwarové společnosti. Pokud jde o přenos digitálních inovací, má Německo co dohánět. „Řekl bych, že v tradičních technologiích jsme relativně konkurenceschopní, ale s digitálními technologiemi je to spíše naopak,“ říká Brandenburg.

Pozitivní kroky činí německé Ministerstvo hospodářství, jeho strategie pro začínající podniky má za cíl usnadnit zakládání spin-offů a start-upů a v prostředí univerzit a vědeckých ústavů podpořit podnikavost.

Němci stále pracují i na reformě financování vědy a výzkumu. V Německu by tato změna měla nejen podpořit výzkum, ale pomoci i politikům lépe vysvětlovat veřejnosti potřebu financování vědy.

Další úkol – zlepšit přenos vědeckých výsledků do praxe

Úkolem nové agentury bude financování služeb potřebných pro přenos technologií, poskytování vzdělávacích kurzů, přilákání místního a vnitrostátního rizikového kapitálu pro začínající podniky a rozvoj regionálních sítí mezi výzkumem a podniky.

DATI není první federální agenturou pro transfer technologií. SPRIN-D, který vznikl za vlády Merkelové (spuštěn v roce 2019), narazil na byrokratické bariéry. Brandenburg říká, že není proveditelné, aby agentura financovala často rizikové nové technologie a současně dodržovala přísná pravidla hospodaření s veřejnými prostředky. Nyní se pracuje na zákonu „SPRIN-D Freedom“, který jí dá větší pravomoci v hospodaření se svěřenými financemi.

DATI má navržen také tzv. decentralizovaný systém. Německo se rozdělí na tzv. „inovační regiony“. Každý region povedou regionální kouči, kteří budou moci projekty transferu rychle přizpůsobit nebo je dokonce zrušit. Finanční prostředky na přípravu nových projektů a programů získají regiony od správní rady DATI, která bude v těsném kontaktu s regionálními autoritami.

Kombinace dvou způsobů vedení je pro Německo nová. Je to i jeden z důvodů, proč rozjezd DATI trvá. „Pro kolegy pracující na projektu to je velká časová investice. Hodně schůzek a vysvětlování. Pro naše partnery je to zcela nový projekt a oni chtějí znát podrobnosti. Patří sem i setkávání s regionálními a nevládními organizacemi, politiky a vědci,“ doplňuje Brandenburg.

Přibude i novinka. V regionálních kancelářích DATI budou pracovat také odborníci z oblasti společenských věd, kteří posoudí etický a sociální dopad nově navrhovaných programů. Zapojení občanské společnosti do transferu technologií se můžeme lépe vyhnout problému honby za ziskem na úkor sociální soudržnosti.

Financování DATI

V listopadu 2022 schválil rozpočtový výbor Spolkového sněmu financování DATI pro tento rok ve výši 14,6 milionu eur. Tyto peníze půjdou na zřízení agentury a s tím spojené náklady. Výběr regionů, najímání zaměstnanců a určení, jakou právní formu by měla struktura mít, rozjezd pilotních projektů transferu i externí komunikaci. V plánu je uspořádání roadshow, která by se zaměřila na komunikaci rozjezdu DATI v malých regionech.

Financování pro rok 2023 je pouze zlomkem navrhovaného ročního rozpočtu DATI ve výši 50 milionů EUR (pro agenturu a její inovační aktivity).

„DATI nevzniká proto, že můžeme nebo musíme něco udělat, ale proto, že chceme pomoci transferu vědeckých výsledků do praxe,“ uzavřel Brandenburg.

Přeložil a redakčně upravil Jiří Kavan.