Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

Petr Konvalinka v čele TA ČR podruhé

Technologická agentura ČR (TA ČR) má důvod k oslavám. Současný předseda Petr Konvalinka obhájil mandát a zůstává tak v čele agentury další 4 roky.

Jeho opětovné jmenování schválila vláda na svém zasedání 14. 7. Stal se tak prvním předsedou v historii TA ČR, kterému se podařilo obhájit mandát. Petr Konvalinka bude působit jako člen předsednictva a zároveň předseda Technologické agentury ČR. Jeho druhé funkční období bude trvat až do roku 2026.

Prokazatelné úspěchy

Do obhajoby šel Konvalinka s prokazatelnými úspěchy, o které se za necelé 4 roky svého prvního mandátu zasloužil. Patří mezi ně:

  • sjednocení podmínek v prostředí aplikovaného výzkumu a vývoje a inovací,
  • zařazení resortních programů MPO TREND, MD DOPRAVA 2020+ a MŽP PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT do portfolia programů TA ČR,
  • vytvoření, projednání a schválení nového programu SIGMA,
  • příprava konceptu spolufinancování projektů, podávaných českými subjekty do výzev HORIZON a nově i HORIZON EUROPE formou tzv. „cofundů“,
  • a v neposlední řadě podpora boje proti pandemii covid-19 prostřednictvím vyhlášení speciální veřejné soutěže v programu ETA a současně nabídka rozšířit financované projekty v programech TA ČR o vývoj roušek , masek, testovacích sad.

„Rád bych přispěl k tomu, aby Technologická agentura ČR byla i nadále institucí, která zajistí výrazně lepší propojování výzkumu, vývoje a inovací s průmyslovou praxí a užší spolupráci výzkumných institucí s podniky. Hlavní změna by měla být ve větší orientaci na poskytování komplexních služeb od konzultace projektových záměrů přes pomoc v orientaci na dotační a mimo dotační nástroje až po pomoc při ochraně duševního vlastnictví a transferu technologií do praxe.

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.

Petr Konvalinka vystudoval na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) obor Konstrukce a dopravní stavby . V roce 2002 byl jmenován docentem v oboru Teorie stavebních konstrukcí a materiálů. O šest let později byl jmenován profesorem ve stejném oboru. Od roku 2014 je členem Inženýrské akademie ČR.
Od roku 1984 pracoval Petr Konvalinka na ČVUT jako akademický pracovník, přednášel předměty stavební mechaniky a soustavně se zabýval výzkumnou a experimentální činností. Byl řešitelem a spoluřešitelem významných projektů základního i aplikovaného výzkumu (Centrum excelence GA ČR , projekty MPO, MŠMT, MV, GA ČR a TA ČR ). V letech 2014 – 2018 působil ve funkci rektora ČVUT, s účinností od 26. září 2018 byl jmenován Vládou ČR do funkce předsedy Technologické agentury ČR.

Během své kariéry se Petr Konvalinka zabýval výzkumnou činností zejména v oblasti experimentální a numerické mechaniky, analýzy materiálových a konstrukčních vlastností stavebních materiálů, v oblasti destrukcí stavebních konstrukcí, a také v oblasti statických a dynamických zatěžovacích zkoušek mostů a inženýrských konstrukcí.