Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Služby výzkumných organizací s dotací

Město Plzeň vyhlašuje Plzeňské podnikatelské vouchery, program podpory spolupráce podniků a služby výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci. Firmy mohou využít kapacit, které nemají k dispozici, zahájit nebo rozšířit své inovační aktivity.

Dotace přímo pokrývá služby výzkumných organizací a je to příležitost, jak si vyzkoušet spolupráci a zkvalitnit nabídku služeb směrem k firmám.

Na co můžete dotaci získat? Především na služby výzkumných organizací, které zahrnují činnosti jako např.: měření, testování, zkoušky, rozbory, návrhy systémů a třeba i tvorba a vývoj software. Podnikatelský voucher na nákup služeb od výzkumné organizace mohou získat pouze podniky, které mají sídlo nebo provozovnu na území Plzeňské aglomerace (kromě města Plzně také např. Blovice, Rokycany, Nýřany, Stod a Přeštice).

Výše dotace na služby výzkumných organizací

Výše dotace závisí na velikosti podniku. Malé a střední podniky mohou žádat o dotaci ve výši až 75 % ceny, velké podniky až do výše 40 %, v obou případech však nejvýše 200 000 Kč.

Hledáte finanční podporu pro svůj projekt? Nezapomeňte, že informace vám dokáže nabídnout přehled Dotačních výzev a programů na Portálu transferu AV ČR. V přehledu naleznete i odkazy na sledované informační zdroje veřejných i komerčních dotačních programů s uvedením stručného popisu a odkazů.