Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

PRAK AV ČR, cílem je podpořit co nejvíce týmů

Program rozvoje aplikací a komercializace AV ČR, podporující uplatnění znalostí a technologií, odstartoval do druhého kola. PRAK je určen vědeckým pracovníkům a může významně usnadnit cestu výsledků výzkumu do praxe. Termín pro podání návrhů na zařazení do programu byl stanoven na 15.12. V případě, že žadatel uspěje bude mu poskytnuto financování pro první pololetí roku 2024.

„Chceme podnítit ještě větší zájem našich pracovišť o program PRAK, a zvlášť perspektivním projektům tuto cestu usnadnit a systematicky je podporovat,“ zdůraznila při příležitosti vyhlášení druhého běhu Ilona Müllerová, místopředsedkyně Akademie věd ČR, zodpovědná v AV ČR za oblast transferu znalostí a technologií.

Cílem programu PRAK je především přímá podpora vědeckých týmů, které se chtějí zaměřit na transfer výsledků výzkumu s vysokou úrovní technologické připravenosti. Z přidělených prostředků v řádech stovek tisíc korun mohou týmy financovat specializované odborné služby.

Otevření dalšího kola PRAK předcházelo setkání transferářů a zájemců o vstup do programu. Vystoupil na něm i člen hodnotícího panelu prvního kola Petr Fiman, zkušený manažer se zahraniční praxí, a připomněl, že program PRAK zúčastněné přiblížil realitě panující na trzích Evropy a umožnil jim zamyslet se nad aplikovatelností jejich výsledků. Petr Fiman ocenil i zájem neúspěšných žadatelů o zpětnou vazbu a připomněl, že projekty dostanou možnost ucházet se o podporu. Po něm vystoupili manažeři transferu Martina Plisová, BTÚ, Zbyněk Černý, ÚACH a Michal Schmoranz, ÚMG, jejichž projekty obdržely podporu, a s přítomnými se podělili o příčiny úspěchu. Kolegové z pracovišť vyzdvihli i přehlednost a pečlivé zpracování systému přihlašování, které jim při kompletaci podkladů ušetřilo čas.

Zpětná vazba od účastníků programu je pro nás (CeTTAV) nejcennějším materiálem. Naší snahou je zreálnit jejich představy o využití takového výsledku a přiblížit jejich projekty investorům. Deset podpořených výsledků prvního kola je tou správnou inspirací i pro další zájemce o podporu z řad vědeckých pracovníků,“ říká Pavel Boháč, jeden z projektových manažerů CeTTAV, který se diskuse také zúčastnil.

Vedoucí CeTTAV Martin Smekal poděkoval za kladné přijetí programu a zopakoval, že jeho hlavním cílem je akcelerace přenosu výsledků do praxe. Zdůraznil také, že se jedná o nový přístup, který je třeba propagovat a podporovat ze všech úrovní. Zájmem AV ČR je zapojit do programu co největší počet vědeckých týmů a tím podpořit cestu jejich výsledků do praxe.

Bližší informace k programu PRAK

Formulář pro podání návrhu a další relevantní dokumenty jsou zveřejněny na interním portálu Akademie věd ČR v sekci Program rozvoje aplikací a komercializace AV ČR. Vyplněný a podepsaný formulář odešlete do datové schránky Kanceláře AV ČR s označením předmětu zprávy „Návrh na zařazení do programu PRAK“. Pro podání návrhu lze využít asistenci Centra transferu technologií AV ČR (CeTTAV).

Více informací naleznete ZDE.