Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Transfer znalostí a technologií očima expertů

Kulatý stůl k transferu znalostí a technologií, pořádaný ministryní pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Helenou Langšádlovou ve spolupráci s Akademií věd České republiky, dnes probíhá v Lichtenštejnském paláci v Praze.

Na akci je přítomna i předsedkyně Akademie věd ČR paní Eva Zažímalová, která na ranní tiskové konferenci představila i expertní stanovisko Akademie věd ČR (dále AVex) s názvem Transfer znalostí a technologií a jak ho podpořit v ČR. Tým autorů a recenzentů (především z Centra  transferu technologií AV ČR) v něm shrnul cíl a smysl transferu, popsal jeho slabiny a formuloval doporučení, která by měla vést ke zlepšení postavení této mladé disciplíny na pomezí mezi byznysem a vědou. K dispozici je na webových stránkách AV ČR.

„Na první akci svého druhu organizované úřadem vlády ČR společně s AV ČR se sešla heterogenní skupina zástupců univerzit, výzkumných organizací a firem, kteří se dotýkají oblasti transferu znalostí a technologií. Jedná se tedy o výjimečnou příležitost, kdy je možné prodiskutovat všechny aspekty transferu z různých úrovní a navzájem si přiblížit a vysvětlit motivace, cíle, nebo i problémy, které celý proces transferu doprovází,“ řekl pro Portál transferu AV ČR Petr Suchomel z Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci.

Akce je streamovaná na Youtube Akademie věd.