Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

Quo vadis český aplikovaný výzkume

Další ročník konference Byznys s inovacemi se konal koncem dubna v Praze. Pod akcí se podepsala Asociace výzkumných organizací.

„Diskuse účastníků této byla velice podnětná a relevantní pro aktuální témata související s aplikovaným výzkumem a navazujícím uplatňováním vynálezů do praxe,“ říká Martin Smekal, vedoucí CeTTAV.

Do panelu o současnosti a budoucnosti aplikovaného výzkumu se zapojili náměstek ministryně pro vědu a výzkum Prof. Ing. Štěpán Jurajda Ph.D., ředitel odboru precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání MZe Mgr. Jan Radoš, vrchní ředitel ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Petr Očko, PhD., předseda TAČR prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., kteří diskutovali společně se zástupci výzkumných organizací Ing. Martinem Smekalem, vedoucím Centra transferu technologií AV ČR (CeTTAV) a Ing. Liborem Krausem, prezidentem AVO.      

Štěpán Jurajda se zaměřil na téma hodnocení výzkumných organizací (VO). Potvrdil, že bude nutná změna v modulech M1 a M2, jelikož je nevhodné, aby výzkumné organizace s aplikovanými výsledky byly hodnoceny podle množství publikací. Je nutno upravit škálu pro toto hodnocení a provést revizi metodiky. Také připomněl, že resortní ministryně ustavila pracovní skupinu a bude pravidelně organizovat diskusní kulaté stoly zaměřené na transfer technologií a znalostí.

Petr Očko představil připravované dotační možnosti v programech TREND a Country for the Future. MPO je nyní ve fázi vyhodnocování 5letého monitorovacího období pro výzkumné organizace a bude nastavovat výši institucionální podpory pro VO v dalších letech. Podpořil úpravu hodnocení resortních výzkumných organizací podle nových indikátorů. Zmínil i ustavení platformy poskytovatelů účelové podpory ve VaV na resortech.

Martin Smekal z CeTTAV ukázal, jak na uplatňování výsledků výzkumu v praxi jde Akademie věd. Představil nejnovější vizi transferu technologií a znalostí AV ČR. Zdůraznil zaměření na výjimečné technologie a znalosti a dlouhodobý rozvoj a kultivaci prostředí pro přenos znalostí. V závěru svého vystoupení se M. Smekal zamyslel nad opatřeními, které by přispěly k ještě širšímu uplatnění vědeckých výsledků do praxe.

Petr Konvalinka informoval o připravovaných výzvách pro letošní rok; harmonogram všech dotačních titulů je k dispozici na webu TA ČR. Rovněž připomněl i program na podporu výzkumu v obranném průmyslu, projekty z něj by mohly být vypisovány od roku 2025. Také Ministerstvo zemědělství se v následujících letech bude soustředit na inovativnost v sektoru jeho působení a inovace hodlá prosadit i v orgánech státní správy.                           

Dalším tématem byl rozpočet na VaVaI (vědu, výzkum a inovace). Všichni účastníci diskuse se shodli, že v oblasti výzkumu a vývoje vzniká dlouhodobý deficit financí. Od roku 2020 vzrostl celkový rozpočet pouze o 1mld. Kč (ze 38 mld. Kč na 39 mld. Kč, což je cca o 3 %), přičemž inflace za toto období již překročila 20 %.

Diskusi uzavřel Prezident AVO Libor Kraus slovy: „Jsem rád, že jsme se všichni shodli na nutnosti podpory aplikovaného výzkumu, a že AVO může počítat se spoluprací jak se zástupci veřejné správy, tak AV ČR i nadále“.