Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

Růžena Štemberková – Německá agentura je ambiciózní plán

Před nedávnem se v této rubrice objevila zpráva o vzniku DATI německé federální agentury pro transfer. S kolegy z CeTTAV jsme si tehdy kladli otázky o smyslu i přenositelnosti takové myšlenky. Nakonec jsme se rozhodli požádat o komentář kolegyni RNDr. et Mgr. Růženu Štemberkovou, Ph.D., MPA, vedoucí Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Stáli jsme o názor profesionála, který se transferem dlouhodobě zabývá a má i zkušenost s přeshraničními projekty.

Německá agentura DATI

Velmi zajímavým krokem vlády v Německu je podpora transferu technologií v podobě velkorysého gesta – federální agentura pro transfer technologií bude mít za cíl podporu přenosu výsledků z univerzit a výzkumných ústavů.

Tzv. Zukunftsstrategie zahrnuje ve svém řešení restrukturalizaci oblasti inovace a transferu ve světle 21.století, což bude zcela jistě i významný podnět pro etablování nově vznikající agentury. Její hlavní agendou by mělo být především financování místních služeb přenosu technologií, poskytování vzdělávacích kurzů, přilákání místního a vnitrostátního rizikového kapitálu pro začínající podniky a rozvoj regionálních sítí mezi výzkumem a podniky, a to za podmínky dodržování pravidel využívání veřejných zdrojů. DATI plánuje zřídit decentralizované inovační „regiony“ po celém Německu, z nichž každý bude veden regionálními kouči.

Příklad, který neuškodí.

V rámci našeho příhraničí ve východním Bavorsku již před několika lety došlo k propojení (s pomocí spolkové vlády) center transferu technologií ze šesti univerzit do tzv. Spolku TRIO v rámci, kterého dochází ke sdílení praxe a zkušeností. Hlavním cílem TRIA bylo rozšiřovat a aktivně utvářet transfer znalostí a technologií a posilovat výměnu mezi vědou, byznysem a společností v regionu. V celém Německu jistě existuje řada iniciativ, jako jsou TRIO, Bayern Innovativ, a bude nutné stanovit, kdo je za co zodpovědný a s jakými kompetencemi.

Dle mého názoru se však jedná o úžasný ambiciózní plán, který nachází významnou rezonanci ve společnosti obzvláště v průběhu posledních let, které byly globálně dotčeny COVIDem a ukrajinskou válkou. Pokud můžeme zmínit pozitivní impakt těchto událostí, pak je to vyzdvižení vědeckého umu a vědeckých výsledků, jejich přenosu směrem do veřejné sféry a snaze mnohých k rychlé implikaci do společnosti. Rozhodnutí o vybudování samostatného úřadu je v tomto světle jasným signálem německého pozitivního vztahu k vědě a výzkumu. Můžeme z toho vyčíst i jednoznačné odhodlání pracovat na aplikacích a zajistit financování výzkumných projektů s aplikačním potenciálem.

O řadu činností, které bude zajišťovat německá DATI se v Česku stará Transfera.cz. Spolek zastřešuje domácí transferovou komunitu a nabízí i odborné vzdělávání, zahraniční spolupráci či konzultace transferových případů. Kanceláře transferu technologií pokrývají regiony a dle místních specifik rozvíjí spolupráci na úrovni regionu, ale i přes hranice země.

Samostatné financování transferových center

Je však škoda, že financování transferových center si u nás každý zajišťuje, jak umí, a je mu umožněno. Přes rozpočty univerzit, výzkumných ústavů či Akademie věd a další dostupné finanční zdroje. Cílená a do jisté míry tím i garantovaná průběžná finanční podpora zejména aktivit související s celou agendou transferu technologií by jistě byla významnou výhodou. Pomohla by zajistit kontinuální proces rozvoje transferu na univerzitách a ústavech Akademie věd. (Jedná se zejména o Proof of concept aktivity, jejichž systém byl založen díky projektové podpoře GAMA Technologické agentury ČR a jejich další pokračující podpora by byla více než žádoucí, dále pak podpora znalostního transferu, který přináší významný sociální impakt, podpora zakládání start up či spin off firem a mnoho dalšího.)

Jak zmiňuje paní Jaroslava Pongratz: „Technologický transfer má v Německu, v České republice, ale mmj i v celém  příhraničním Evropském regionu Dunaj Vltava velký význam a kooperace mezi MSP a univezitami bude v důsledku různých faktorů (nedostatek lidských zdrojů, inflace, narušené dodavatelské řetězce aj. ) v budoucnu ještě více potřebná, bude se zvyšovat a vzájemně se intenzivně propojovat.“ Je tedy otázkou, zda pro posilování budoucí konkurenceschopnosti nevytvoříme oddělení/ oblast / přeshraniční sekce pro TT, která by reflektovala specifika transferu technologií v příhraničních regionech.

Rozhovor s RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA vytvořil Jiří Kavan.

Publikováno společně s Vedavyzkum.cz a Transfera.cz.