Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Stručně, ale přesvědčivě

Lze popsat složitý vědecký výsledek několika údernými slovy? Těžká disciplína, která je ale v dnešním zrychleném světě nutností. Investoři na vás mají přesně vyměřený čas a v něm se pak rozhoduje, zda uspějete či nikoli. I tohle umění si osvojovali účastníci posledního dvoudenního modulu z cyklu vzdělávacího programu TT Boost.

Hostem byl Ondřej Lipold, který má za sebou práci na úspěšných projektech jako např. Disruptors Summit a v současné době působí jako Principal ve venture kapitálovém fondu Tensor Ventures.

Ondřej účastníkům představil Pitch deck a vysvětlil, jaké má aspekty, a proč ho vůbec dělat. Teorii pak doplnil praktickými ukázkami, a v rámci své přednášky účastníkům vysvětlil, jak rozklíčovat nejdůležitější body a správně je poskládat.

Při přípravě prezentace pro investory je důležité zaměřit se na zásadní aspekty, správně je uchopit, krátce a výstižně popsat, a ještě poskládat do krátké prezentace. Jak konstatoval jeden z účastníků – připravit si perfektní Pitch na 3 minuty je královská disciplína.

V další části pak Klára Langerová, vedoucí oddělení rozvoje transferu CeTTAV a projektový manažer Pavel Boháč, provedli přítomné řadou praktických cvičení, při kterých si vyzkoušeli tvorbu Pitch decku na vlastních transferových případech. A aby prezentace před „investorem“ byly dokonalé a přesvědčivé, vytáhla Klára Langerová budoucí specialisty transferu z komfortní zóny při praktickém tréninku prezentačních dovedností.

V našich cyklech jde o to, předat účastníkům co nejvíce praktických zkušeností, a to zvládnou jen zkušení profíci, kteří mají něco za sebou. Bylo mi ctí doplnit Ondřeje Lipolda a Pavla Boháče při přípravě budoucích transferářů na střet se světem byznysu a investic,“ dodala Klára Langerová.

Druhý den byl věnován prezentacím účastníků. Pochvalu zaslouží všichni budoucí transferáři, kteří věnovali svůj volný večer přípravě a předstoupili před „investora“ Ondřeje Lipolda perfektně připraveni. Prezentující odcházeli s velkým potleskem a my s dobrým pocitem, že premiéra nového modulu se opravdu povedla. „Velmi mě překvapil pokrok řady projektů z pracovišť AV ČR na cestě k jejich uplatnění v reálném světě a systémové kroky, které byly podniknuty na cestě ke komercializaci,“ doplňuje na závěr Ondřej Lipold.