Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Světová špička inovací

Co se dá během 5 dnů studijní cesty stihnout? Na 11 návštěv inkubátorů a akcelerátorů, další 4 setkání u rozvojových agentur, ale především setkání s lidmi, kteří byznys s inovacemi v amerických státech Nevada a Kalifornie dělají a řídí.

Návštěvu zástupců českého inovačního ekosystému zorganizovala agentura CzechInvest. Program nabídl i prohlídku výrobního závodu Elona Muska Tesla, sídla společnosti Apple nebo projížďku autonomními vozítky Glydways, do jejichž vývoje investoval třeba Bill Gates. Podporu inovační výpravě poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Za Centrum transferu technologií AV ČR se cesty zúčastnili Klára Langerová a Michal Beluský.

Co jste nečekali, co vás překvapilo?

„Překvapil mě americký přístup k selháním a chybám. Od všech slyšíte, že neúspěch je v pořádku, že pro založení úspěšného startupu musíte několikrát zbankrotovat a sáhnout si na dno. Nemít strach ze selhání je základní kámen podnikatelského úspěchu. Zároveň jsem se setkala s obavami, zda je Evropa schopná držet krok se zbytkem světa. Slyšeli jsme o krátkozrakosti, obav z rizika a paradoxně také o jisté formě averze k úspěchu,“ zamýšlí se Klára Langerová.

„Otevřenost a přímost profesionálů, kteří v oboru pracují, ve společných debatách. V Kalifornii zjevně není žádná ostuda mluvit o svých selháních nebo prostě o tom, že za velkou částí úspěchu může stát prachsprosté štěstí,“ dodává Michal Beluský.

Cílem cesty bylo vybudování silnějších vazeb v oblasti inovací mezi ČR a USA, aby se české inkubátory, akcelerátory a inovační centra inspirovaly službami, které inovační infrastruktury v Silicon Valley poskytují svým klientům, tedy startupům a inovativním podnikům.

Účastníci měli možnost navštívit Ozmen Center for Enterpreneurship na University of Nevada Reno, Sutardja Center for Entrepreneurship and Technology, na UC Berkeley, Plug and Play Tech Center, s programem Global Oversea Acceleration Learning (GOAL), zaměřený na spolupráci s lídry inovačního ekosystému, prohlédli si polygon pro testování autonomních vozidel stanice GoMentum a byli přijati na Úřadu guvernéra Kalifornie pro obchod a hospodářský rozvoj (GO-Biz). Většina setkání nabídla inspirativní rozhovory a diskuse s profesionály z místa, které je všeobecně považováno za nejlepší ekosystém pro startupy na světě.

Které tři návštěvy/setkání/ tě nejvíce zaujaly a proč?

„Velmi mě zaujala polytechnická dílna na univerzitě v Renu. Nabízí plně vybavenou truhlárnu, zámečnickou dílnu včetně programovatelného CNC stroje, malé studio s Apple Mac počítači na zpracování videa, zajímavou kolonii 3D tiskáren (našli jsme tu i tiskárny od Průši). Do této dílny může kdokoliv přijít a za poplatek cca 20 dolarů na den ji využít ke svým potřebám,“ popisuje Klára Langerová.

„Byly to zejména akcelerátory Plug&Play, Skydeck a the Alchemist. Proč? Protože jsou momentálně na špici těchto aktivit. Například v Plug&Play jsou pro svoje korporátní partnery schopni „prosít“ až 2539 technologických firem a vybraným projektům zprostředkovat financování ve výši 9 miliard USD (čísla za rok 2021), říká Michal Beluský.

Jak se dají využít poznatky a informace?

Zaujaly mě inovativní podnikatelské ekosystémy v Silicon Valley a přístup k rozjíždění start-upů, práci s investory a formy spolupráce se zeměmi EU. Zejména si cením nových kontaktů v akcelerátorech Plug and Play, Alchemist a SkyDeck. Zajímavé bylo poznání, jak se buduje transfer na univerzitách, jak pracují se svými studenty a podporují jejich podnikatelské myšlení. Na univerzitě v Berkeley i v Renu mají pro podporu rozvoje podnikání studentů specializovaný institut, který funguje napříč fakultami. Na kurzech se potkávají studenti z různých oborů, kteří sdílejí svoje zkušenosti a díky tomu vznikají neotřelé nápady. Zásadní je také mezioborová spolupráce. Jedna univerzita obsáhne jak technické, tak i humanitní fakulty. Vznikají tam různé mezioborové instituty, které propojují jednotlivé vědní obory. To je něco, co v ČR velmi chybí,“ říká Klára Langerová. „Poznatky z cesty využijeme pro rozvoj našich akcelerační programů jako je např. PRAK. Vedle toho plánujeme nové spolupráce s nabytími kontakty v Bay Area. V neposlední řadě cesta inspirovala společné aktivity se zástupci regionálních inovačních center z Česka, kteří se cesty účastnili s námi,“ uzavírá její kolega.