Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

Transfer made in Sweden

Švédská inovační realita by se dala popsat takto – vstřícnost vůči start-upům, co nejjednodušší procesy, transfer a důvěra státu vůči všem aktérům procesu.

Setkání se zástupci švédského inovačního ekosystému, nejlepším světovým inkubátorem zaměřeným na transfer, univerzitami, nejaktivnějšími investory startupů, vědeckým parkem a českými vědci, kteří úspěšně působí ve Švédsku. Cesta proběhla od 5. do 7.9. a pořádalo ji velvyslanectví České republiky ve Stockholmu ve spolupráci se 13 zástupci českých inovačních a transferových center a s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Za Centrum transferu technologií AV ČR (CeTTAV) se jí zúčastnil jeho vedoucí Martin Smekal. Po návratu nám odpověděl na několik otázek.

Organizátoři tuto švédskou misi nazvali inspirativní, jaká byla pro tebe? 

Inspirativní tato pracovní cesta pro mě rozhodně byla. Měl jsem možnost poznat, jak ve Švédsku přistupují k rozvoji inovací z akademického prostředí, a to v různých fázích od prvotního nápadu až po celkem pokročilé podnikatelské a investiční aktivity.

Co lze Švédsku z pohledu inovační komunity závidět?

Hlavně asi to, že jejich systém podpory a souvisejícího financování je již dlouhodobě fungující, stabilní a přehledný pro cílové skupiny.

Lze hovořit o tzv. švédském modelu?

Švédský model, jak nám byl představen, je opravdu jednoduchý. Jejich filozofií je, že podporují celou cestu inovace, tzv. „Innovation Journey“. Z toho vyplývá, že si uvědomují, že jednorázová dotace na nějakou část této cesty nestačí. A to je opravdu velký rozdíl oproti stávajícímu přístupu v České republice. U nás čelíme právě tomu, že systém je hodně roztříštěný a nepokrývá celou cestu. Švédským přístupem bychom se určitě měli v ČR inspirovat.

Co je použitelné pro praxi v AV ČR pro transfer?

Pro transfer znalostí a technologií v AV ČR bylo cenné, že jsme měli možnost poznat podrobnosti všech kroků, které nám představili. Švédští kolegové nám ukázali a rovnou nasdíleli odborné know-how, které jsme okamžitě začali v našem týmu CeTTAV využívat. Pro mě bylo užitečné mít možnost se dozvědět další informace např. o přístupu k hodnocení úspešnosti na bázi konkrétních cílů.

Jaké jsou nejdůležitější poznatky, které využiješ ve své práci?

Velice zajímavá pro mě byla vysoká efektivita a zároveň značný rozsah aktivit podpory inovačních projektů a aktivit, které jsou švédští kolegové schopni realizovat. Osobně věnuji velkou pozornost optimalizaci našich činností, a tak jsou tyto informace pro mě užitečné.