Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Transfera Technology Day podruhé

Pět želízek v ohni má Akademie věd ČR ve druhém ročníku akce Transfera Technology Day, jejímž cílem je propojit českou vědu a zdroje technologií s byznysovou komunitou a pomoci vytvořit vhodné podmínky pro vzájemnou spolupráci.

Konkurence je letos velká a hodnotitelé budou mít z čeho vybírat. Do soutěže přihlásilo 14 institucí 34 projektů. Jen tak pro srovnání, loňský ročník nabídl zástupcům byznysu projektů 10. Nová kompaktní metoda přeměny metanu na metanol, z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, na prvním Transfera Technology Day, postoupila do finále a byla vyhodnocena jako třetí nejlepší. S jejím transferem pomáhá Centrum transferu technologií Akademie.

Mezi investičními hodnotiteli projektů se letos představí například zástupci společností i&i Prague, Busyman, Lighthouse Ventures nebo nadace Neuron, jejich úkolem bude vybrat finalisty. Ti budou moci stejně jako v minulém roce absolvovat mentoring, který jim pomůže projekt efektivně prezentovat před investory.

5 výsledků, které přihlásily ústavy Akademie věd

Přenosný miniaturizovaný kapalinový chromatograf – Ústav analytické chemie AV ČR

Miniaturní, přenosný HPLC systém, umožňuje realizaci HPLC analýz v podmínkách mimo laboratoř. Konstrukce zařízení je jednoduchá, obsluha intuitivní. HPLC je zkratka pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (high-performance liquid chromatography) chromatografickou techniku sloužící k separaci složek vzorku pro stanovení jejich přítomnosti i koncentrace.

Mikroemulze a gely pro čištění povrchů historických materiálů – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Maximálně šetrné a zároveň účinné čistící mikroemulzní systémy pro odstraňování vysokomolekulárních látek z povrchu historických materiálů. Nově vyvinutou metodu lze využit nejen při odstraňování vrstev, povlaků či reziduí a zvýšení efektivity tohoto procesu, ale i jako nový způsob ochrany povrchu stavebních materiálů. Princip metody a konkrétní aplikace jsou chráněny patenty.

Seismický maják – Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Seismický maják umožní provádět měření změn v horninách s vysokou citlivostí a stabilitou po mnoho let, což současná měřící zařízení neumožňují. Je založen zejména na nelineárních efektech seismických vln, umožňuje detekci dosud neměřitelných veličin, jako je dosažení kritického napětí před zemětřesením. Maják sestává z vysílače, přijímače a zpracovatelského softwaru.

Potahování tenkých drátů biodegradabilními polymery – Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Zařízení pro potahování umožní průmyslovou výrobu a zaručí stabilitu technických parametrů jako jsou řízená rychlost nanášení polymeru, řízené oddálení biodegradace drátu a požadovaná homogenní tloušťka vrstvy. Uplatnění nalezne např. v implantační a veterinární chirurgii, tkáňovém inženýrství i dalších odvětvích.

Pulzující vysokorychlostní vodní paprsek – Ústav geoniky AV ČR

Pulzující vodní paprsek umožňuje několikanásobné snížení pracovního tlaku vody při zachování desintegračních schopností srovnatelných s běžně užívanými kontinuálními vodními paprsky. Podstatou pulzujícího vodního paprsku je cyklické zatěžování porušovaného materiálu dopadem shluků vody, které vznikají přeměnou vysokofrekvenčních tlakových pulzací ve vysokotlakém systému po průchodu vodního proudu tryskou. Kromě zvýšení účinnosti procesu desintegrace lze očekávat snížení pořizovacích a provozních nákladů.

U všech pěti přihlášených technologií uvádíme pouze stručnou anotaci. Více informací včetně technických parametrů, druhu nabídky či spojení na původce naleznete v Databázi technologií a přístrojů Portálu transferu AV ČR. Zhodnocení přihlášených projektů bude probíhat 21.10. Nezapomeňte si rezervovat čas. Sponzorem letošního Transfera Technology Day 2021 je agentura CzechInvest.