Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Úspěšný přenos vědeckých poznatků do praxe

Seminář Podpora transferu znalostí a technologií v Německu nabídl recept na úspěšný přenos vědeckých poznatků do praxe, inspiraci a sdílení zkušeností a na závěr i možnost diskutovat se zahraničními hosty. Svojí účastí téma transferu znalostí a technologií podpořily i Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace ČR a Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR.

Za řečnickým pultem se vystřídala čtveřice odborníků z renomovaných německých vědeckých institucí Fraunhofer Venture, Leibniz-Gemeinschaft, Max Planck Innovation a Helmholtz, kteří diskutovali téma přenos vědeckých poznatků do praxe.

Thomas Doppelberger, Director, Fraunhofer Venture

Svoji prezentaci zaměřil na investiční poradenství v rámci přípravy spin-off a představil program Ahead, který aplikanty provází celou přípravou spin-off nebo licencování a ústí v úspěšné provedení projektu či prodeji licence.

Christine Wennrich, Head of Division, Leibniz-Gemeinschaft

Christine naopak věnovala celkové strategii transferu, networkingu, spolupráci s univerzitami a start-up poradenství. Dotkla se také tématu přenos vědeckých poznatků do praxe.

Jörn Erselius – Managing Director, Max Planck Innovation

Odpolední blok zahájil svým setem, který se věnoval vyhodnocování výsledků a zajištění IP, licencování a podpoře start-upů.

Christian Cremer – Director, Forschungszentrum Jülich within the Helmholz Society

Inspirativní den zakončil popisem zajímavého projektu JUICE, který pomáhá identifikovat ekonomickou a společenskou hodnotu výzkumu a podporuje transfer výsledků a další inovační projekty s dopadem mimo akademickou sféru.

Glosy účastníků

Program semináře trefně glosovali jeho účastníci, namátkou vybíráme dva z nich: „Bylo zajímavé vidět pomyslný cíl kam míříme, horší bylo, když jsem si uvědomila, jak jsme od toho cíle daleko. V budoucnu by bylo užitečné uspořádat workshop na téma, jak se k vytčenému cíli dostat.“

„Oceňuji hlavně pravdivost a věrohodnost sdělených informací. Na rozdíl od jiných seminářů, kde je především proklamována zářná budoucnost, byl ten dnešní věcný, inspirativní, a především nezamlčující nesnáze a potíže.“

„Seminář přinesl celou řadu inspirativních témat pro naši práci. Svým způsobem nám nastavil zrcadlo a ukázal kam jde v našem mladém oboru dojít,“ řekl Martin Smekal, vedoucí Centra transferu technologií CeTTAV a pokračoval,“ Akademie věd vyslala jasný signál k soukromému sektoru, že je připravena spolupracovat.“

Závěr od ministryně pro vědu

Seminář svým vystoupením uzavřela ministryně Helena Langšádlová, ta m.j. vyzdvihla spolupráci s Akademií věd a dalšími subjekty na vytvoření nového zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve kterém bude zohledněna důležitost transferu. Zabývala se otázkou motivace vědců, aby si uvědomili, jak důležitý transfer výsledků je a zdůraznila i nutnost navazování kontaktů a spoluprací se soukromým sektorem. „Ukazujeme, že tato spolupráce je nejen možná, ale může být i oboustranně výhodná,“ zdůraznila ministryně Helena Langšádlová.

Fotogalerie z akce:

Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR 

Text a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.