Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Věda do praxe: Zpracování polymerních materiálů na míru

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle při Ústavu makromolekulární chemie AV ČR nabízí celou řadu služeb soukromému sektoru. Nejenže vyvíjí nové materiály, ale také pomáhají s problémy ve výrobě. Někdy se přitom setkají i s překvapivými případy, jako je zpracování materiálů používaných při výrobě výbušnin.

Hlavní devízou inovačního Centra polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle (CPMT OW) při Ústavu makromolekulární chemie AV ČR je kombinace moderního přístrojového vybavení a expertů s bohatými zkušenostmi ze základního a aplikovaného výzkumu. Centrum se zaměřuje na studium a vývoj různých typů polymerních materiálů od plastů pro běžné aplikace až po materiály pro medicínu a elektroniku. Zabývají se zde ale také projekty ekologického charakteru, jako jsou postupy recyklace plastových odpadů a vývoj plastů z obnovitelných zdrojů.

Výzkum, vývoj i poradenství

Spolupráce s CPMT OW nabízí zájemcům přístup k široké škále metod přípravy a charakterizace polymerních materiálů. Tým odborníků, složený na míru konkrétnímu úkolu, poskytne služby od návrhu receptury nových materiálů s požadovanými vlastnostmi přes přípravu vzorků v laboratorním až poloprovozním měřítku až po charakterizaci užitných vlastností výsledného materiálu.

„Okruhy zájmu našich partnerů se dají v zásadě rozdělit do tří skupin,“ vysvětluje vedoucí centra Jiří Kotek. „Do první skupiny spadají požadavky na vývoj nových materiálů nebo na vylepšení vlastností stávajících materiálů. Takové úkoly máme, dá se říct, nejraději, protože při jejich řešení máme největší volnost. Zároveň si těchto úkolů nejvíce ceníme, neboť zákazník se opravdu rozhodl investovat do zlepšení kvality svých výrobků.“

Do druhé kategorie podle něj patří pomoc při výskytu různých potíží nebo problémů s výrobou nebo užíváním výrobků z polymerů. V těchto případech CPMT OW například řeší technologické potíže zákazníků při zpracování plastů nebo náhlé zhoršení kvality výrobků. V takových případech musí zdejší experti nejprve odhalit nejprve příčinu konkrétního problému a pak případně navrhnout postup jeho odstranění. „Výhodou našeho centra při řešení těchto problémů je široká škála dostupných měřicích a charakterizačních metod. K odhalení příčiny problému je často nutná kombinace více metod z různých oblastí termické, strukturní, elektrické nebo reologické analýzy,“ říká Jiří Kotek.

Někdy se zde přitom setkávají i s relativně nečekanými prosbami o radu. „Z poslední doby lze zmínit například pomoc při řešení problémů při zpracování polymerních materiálů používaných při výrobě výbušnin. To opravdu nejsou materiály, se kterými bychom se při našem výzkumu setkávali často,“ říká Kotek.

Třetí kategorií zakázek Centra polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle pak tvoří běžná, v podstatě servisní měření. Například měření mechanických vlastností nebo měření distribuce velikostí částic v polymerních kompozitech.

Odborníci a špičková technika

Díky laboratořím vybaveným špičkovou přístrojovou technikou jsou odborníci z centra i spolupracujících pracovišť Ústavu makromolekulární chemie AV ČR schopni zaručit vysokou odbornost a využití nejnovějších metod. Nabízí díky tomu širokou škálu služeb. 

Mezi ty například patří výzkum a vývoj materiálů na bázi termoplastů a technologie jejich zpracování v tavenině, vztahy mezi složením, mechanickými, termickými a reologickými vlastnostmi plastů, analýzy nadmolekulární struktury polymerních systémůtestování životnosti plastů v podmínkách simulujících konkrétní aplikaci či vývoj a optimalizace recyklačních postupů. Kompletní popis všech služeb naleznete zde.