Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Výsledky EPO 2023, poptávka po patentech v Evropě se opět zvýšila

Evropský patentový úřad (EPO) obdržel v roce 2023 199 275 přihlášek, což je o 2,9 % více než v předchozím roce. Pěti největšími přihlašovateli byly USA, Německo, Japonsko, Čína a Jižní Korea. Téměř každou čtvrtou žádost z Evropy podala malá společnost.

„Pokračující růst hodnoty patentového indexu ukazuje, že inovace byly v roce 2023 celosvětově oborem, do kterého se vyplatí investovat,“ řekl prezident EPO António Campinos. „To svědčí, jak o atraktivitě evropského technologického trhu, tak o vysoké kvalitě našich produktů a služeb,“ dodal António Campinos.

Prohlédněte si patentový index 2023 v plném rozsahu

Firmy a fyzické osoby podaly v loňském roce u Evropského patentového úřadu (EPO) 199 275 patentových přihlášek, což představuje nárůst o 2,9 % oproti předchozímu roku a dosud nejvyšší počet, podle dnes zveřejněného patentového indexu EPO 2023. Počet podaných patentových přihlášek již třetí rok roste: o 2,6 % v roce 2022 a 4,7 % v roce 2021. Počet patentových přihlášek, resp. hodnota patentového indexu EPO, slouží také jako ukazatel výše investic, které společnosti vloží do výzkumu a vývoje.

Globální a evropské trendy

Odkud pochází evropské patentové přihlášky? V roce 2023 první pětku tvořily Spojené státy, Německo, Japonsko, Čína a Korejská republika. Přibližně 43 % žádostí pocházelo od společností a vynálezců z 39 členských států EPO, zatímco 57 % mělo místo původu mimo Evropu. Pro přesnost Korejská republika se do první pětky dostala poprvé.

Počet patentových přihlášek pocházejících z 39 členských států EPO se v roce 2023 opět zvýšil (85 748 přihlášek, +1,8 %). Evropské společnosti vykázaly nadprůměrný růst v oblasti digitální komunikace (+10,7 %), biotechnologie (+6,4 %), výpočetní techniky (+4,2 %) a měření (+4,0 %).

Významná je i schopnost patentovat u malých a středních podniků: Téměř každý čtvrtý patent byl podaný malou společností

Malé a střední evropské podniky stále častěji využívají patenty, přičemž podíl žádostí od této kategorie podniků dosáhl v loňském roce nejvyšší úrovně. Tyto podniky mohou nyní také těžit z nového Jednotného patentu, který výrazně zlepšuje prostředí pro inovace v Evropě a poskytuje inovátorům jednodušší a finančně dostupnější možnost chránit své vynálezy a uvést je na trh EU.“

Boom invence v oblasti digitální komunikace a technologií pro energetiku

Nejvíce přihlášek patentů u EPO se rekrutuje z technických oborů, v loňském roce to byly digitální komunikace (zahrnující technologie související s mobilními sítěmi), lékařská technika a výpočetní technika. Nejrychleji ze všech technologických oborů však v roce 2023 rostly elektrické stroje, přístroje a energetika (+12,2 % oproti roku 2022), kam spadají i vynálezy související s technologiemi čisté energie, včetně baterií (+28 %). Současně pokračoval i růst patentové aktivity v oblasti biotechnologií (+5,9 %).

Finsko, Španělsko, Spojené království a Itálie s největším růstem v Evropě

Na úvod jen zopakujme, že Německo je jediným evropským státem, který se dostal do první pětky zemí dle počtu podaných žádostí. A počet patentových přihlášek od společností a vynálezců v Německu loni ve srovnání s rokem 2022 opět rostl (+1,4 %), zatímco francouzské firmy podaly o něco méně přihlášek (-1,5 %). Přibylo patentových přihlášek z většiny ostatních evropských zemí. Mezi většími zeměmi podléhajícími patentovým přihláškám (s více než 5 000 přihlášek) zaznamenalo nejvyšší růst Spojené království (+4,2 %), Itálie (+3,8 %), Nizozemsko (+3,5 %), Švýcarsko (+2,7 %) a Švédsko. (+2,0 %). Ještě výraznější nárůsty (mezi evropskými zeměmi s více než 1 000 žádostí) zaznamenaly Finsko (+9,2 %) a Španělsko (+6,9 %). Z hlediska počtu patentových přihlášek na obyvatele žebříčku opět dominovalo Švýcarsko, následované několika severskými zeměmi (viz graf Patentové přihlášky na milion obyvatel).

Další vynálezy z Číny a Korejské republiky

Celkový růst patentových přihlášek u EPO v roce 2023 byl poháněn především prudkým nárůstem počtu přihlášek z Korejské republiky (+21,0 %) a Číny (+8,8 % ve srovnání s rokem 2022), m.j. patentové přihlášky z Číny se od roku 2018 více než zdvojnásobily.

Mezi další země, které v loňském roce vykázaly významný nárůst patentových přihlášek u EPO, i když z menších objemů, patří Kanada (+2,6 %), Brazílie (+4,1 %), Taiwan (+5,9 %), Indie (+8,4 %) a Singapur (+22,3 %).

Huawei je na prvním místě v žebříčku žadatelů

Společnost Huawei byla v roce 2023 opět lídrem mezi žadateli u EPO – počet jejich přihlášek výrazně vzrostl na více než 5 000 a tvoří téměř čtvrtinu všech podání k EPO z Číny. Samsung a LG se umístily na 2. a 3. místě a společně tvořily dvě třetiny všech evropských patentových přihlášek pocházejících z Korejské republiky.

Na prvních místech mezi přihlašovateli patentů najdeme společnosti jako Samsung, LG, Qualcomm a Ericsson

Patenty jsou však velmi důležité i pro malé podniky: V roce 2023 bylo 23 % patentových přihlášek k EPO pocházejících z Evropy podáno jednotlivým vynálezcem nebo malým či středním podnikem (s méně než 250 zaměstnanci). Dalších 8 % pocházelo z univerzit a veřejných výzkumných organizací. V rámci pokračující podpory menších subjektů oznámil EPO od 1. dubna 2024 nová snížení poplatků pro mikropodniky, jednotlivce, neziskové organizace, univerzity a veřejné výzkumné organizace.

27 % patentových přihlášek z Evropy uvádí alespoň jednu ženu jako vynálezkyni

Letošní patentový index se také zabývá přínosem žen k inovacím. Ze všech patentových přihlášek podaných u EPO v loňském roce pocházejících z Evropy uvedlo 27 % alespoň jednu ženu jako vynálezkyni. Mezi většími evropskými zeměmi s podáním patentu (s více než 2 000 přihláškami ročně) měly nejvyšší podíl patentových přihlášek Španělsko (46 %), Francie (33 %) a Belgie (32 %), v nichž byla alespoň jedna žena uvedena jako vynálezce. Z hlediska technologických sektorů se podíl pohyboval v průměru od 14 % u patentových přihlášek ve strojírenství po 50 % v chemii. Tyto údaje mohou pomoci při řešení nedostatků, které je třeba překlenout, aby bylo možné využít plný potenciál vynálezkyň.

Nový Jednotný patent je u přihlašovatelů a vlastníků patentů oblíbený: jednotný účinek je požadován u 22,3 % všech evropských patentů udělených ve druhé polovině roku 2023

Od 1. června 2023 mohou inovátoři těžit také z jednotného patentového systému – nového způsobu, jak využívat jednodušší a levnější patentovou ochranu v 17 členských státech EU, ve kterých má evropský patent jednotný právní účinek a lze jej vymáhat nebo soudit před novým sjednoceným Patentovým soudem. Nový systém se již osvědčil u majitelů patentů: jednotná ochrana byla požadována u 17,5 % všech evropských patentů udělených v roce 2023 (více než 18 300 podaných žádostí) a u 22,3 % patentů udělených ve druhé polovině roku 2023 po zavedení systému. Majitelé patentů z Evropy (39 členských států EPO) měli nejvyšší míru využití 25,8 %, následováni těmi z USA a Číny (shodně 10,9 %), Korejské republiky (9,7 %) a Japonska (4,9 %). Hlavními žadateli o jednotný patent v roce 2023 byly Johnson & Johnson, Siemens, Qualcomm, Samsung a Ericsson. Z majitelů patentů, kteří převedli své evropské patenty na Jednotné patenty, jsou asi dvě třetiny Evropanů.

EPO

S 6 300 zaměstnanci je Evropský patentový úřad (EPO) jednou z největších institucí veřejné služby v Evropě. EPO se sídlem v Mnichově a kancelářemi v Berlíně, Bruselu, Haagu a Vídni byl založen s cílem posílit spolupráci v oblasti patentů v Evropě. Prostřednictvím centralizovaného postupu udělování patentů EPO jsou vědci schopni získat vysoce kvalitní patentovou ochranu až ve 45 zemích, které pokrývají trh s přibližně 700 miliony obyvatel. EPO je také přední světovou autoritou v oblasti patentových informací a patentového vyhledávání.

S použitím materiálů EPO. Redakčně upraveno.