Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Hic sunt leones? Ne, výzva pro CETTAV

Letošní první vydání transferářské diskusní platformy TT Actual se zaměřilo na efektivní využití volných kapacit přístrojů a laboratoří v rámci AV ČR. K jejich nabídce může posloužit Portál transferu AV ČR, resp. jeho hlavní součást databáze technologií a přístrojů. Názory a podněty kolegů poslouží týmu CETTAV jako podklad při řešení toho úkolu.

Se systémovým požadavkem zahrnout nabídku přístrojů a laboratoří do databáze technologií Portálu transferu AV ČR přišel místopředseda Akademické rady prof. Jan Řídký. Smyslem tohoto kroku je efektivní řízení kapacit přístrojového vybavení a nasměrování nabídky jak napříč pracovišti Akademie, tak i k externím subjektům.

Situace na ústavech je v této oblasti různorodá a často se velmi liší. Rozdílná je i správa a řízení využití přístrojových kapacit. Někde se půjčuje jen partnerským institucím nebo spřáteleným pracovištím, ve větších ústavech fungují servisní oddělení, která nabízejí většinou komplexní službu. Databázi experimentálního zařízení má vybudovánu a připojenu na web např. FZÚ, ale nabídky přístrojového vybavení v různé struktuře najdeme i u jiných pracovišť. Rozdílné jsou i podmínky a způsob poskytování služby.

Portál transferu AV ČR, resp. databáze technologií, nyní v tříměsíčním zkušebním provozu, je technicky pro prezentaci přístrojů a laboratoří připravena. Pro nabídky je možné použít stávající produktové listy. Jde jen o to, které přístroje takto nabízet.

Co nechybí je rozhodně ochota myšlenku prof. Řídkého realizovat. Z diskuse vyplynulo, že na Portálu transferu by se měly nabízet pouze přístroje a laboratoře, které lze vnímat jako výsledek výzkumné práce, nebo jsou jeho součástí. Přístroje, které jsou unikátní, nové, na trhu nedostupné, anebo jejich použití je spojeno s novou metodou měření, interpretace dat a podobně. Tedy takové přístroje, jejichž zpřístupnění lze zahrnout do aktivit transferu znalostí a technologií. Dle slov kolegů, ústavy využitelné kapacity mají a zřejmě by nebyl problém je prostřednictvím databáze nabídnout. V jednom se ale kolegové, především z pracovišť první a druhé vědní oblasti shodli, podnět k prezentaci přístrojů a laboratoří musí být vedením Akademie vyslán přes ředitele pracovišť s vědomím, že správa portfolia nabízených služeb bude vyžadovat nemalé lidské úsilí.

Rozjet databázi přístrojů a laboratoří považuji za záslužnou myšlenku, je to obrovský úkol a nebude to hotové za týden, ale oceňuji snahu CETTAV se k věci postavit čelem,“ řekl v závěru diskuse Jiří Trnka z ÚFCH JH.

Příští TT Actual se bude konat 11. 5., téma včas zveřejníme.