Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

AHEAD, mnichovské sdílení zkušeností

Nabídku německé Fraunhoferovi společnosti navštívit Bootcamp programu AHEAD přijal kolega Michal Beluský z CETTAV. V těchto dnech je v Mnichově hostem tzv. Bootcampu, který je kritickou vstupní bránou do programu AHEAD. AHEAD, podobně jako program AV ČR PRAK, poskytuje finanční a další podporu vybraným TZT projektům.

Bootcamp je čtyřdenní odbornou akcí, na které týmy vědců a inovátorů připravují znění svých přihlášek do programu AHEAD. Účastníkům akce umožní posoudit úroveň připravenosti transferovaného výsledku k podnikání.

Bootcamp AHEAD

Bootcamp AHEAD je pro nás v CETTAV zdrojem inspirace, jak rozvíjet program PRAK prostřednictvím doprovodné a podpůrné akce, jež umožní žadatelům připravit kvalitnější žádost a získat nové znalosti a zkušenosti.“ říká Michal Beluský, vedoucí oddělení řízení projektů TZT CeTTAV, který stál u zrodu ambiciózního programu AV ČR PRAK

Můžeš být konkrétnější?

„Bootcamp je pro mnohé zaměstnance Fraunhoferovi společnosti nejen bránou do programu AHEAD, ale i vstupem do světa inovačního podnikání a technologického transferu. Účastníci mají na jednom místě možnost získat přístup k expertní zpětné vazbě a k zacílení projektu. Mohou tak významně zvýšit svou šanci v programu uspět. Adoptoval bych právě tento koncept fokusovaného workshopu, který vedle rapidní spolupráce přináší extra benefity v podobě networkingu, kolegiální zpětné vazby a naladění se na stejnou vlnu.“

Program tvé návštěvy však obsahuje i setkání s kolegy z CoLAB?

„CoLab představuje nástroj, díky kterému se mohou start-up firmy vznikající v německých univerzitách a inkubátorech dostat k expertním znalostem a know-how Fraunhoferovi společnosti. Domnívám se, že Akademie věd může, vedle svých vlastních spin-off firem, podpořit i celou řadu mladých a talentovaných podnikatelů a podnikatelek, kteří si troufnou na to, postavit svou firmu na ramenech české vědy.“