Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Dotace z programu Trend N1 – TA ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) oznámila předběžné parametry veřejné soutěže programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje – TREND. Dle prozatímních informací by TA ČR měla soutěž vyhlásit 5. dubna 2023.

Jak získat podporu

Podporu můžete získat, pokud máte předchozí zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje (VaV) v rámci vlastních kapacit nebo formou nákupu služeb v oblasti VaV od výzkumných organizací, ale doposud jste vlastní VaV činnost nerozvinuli. To v praxi znamená, že podpořen může být např. rozvoj nových oblastí digitalizace a jejich využití v průmyslu a službách, projekty podporující distribuci produktů podle iniciativy Průmysl 4.0, využití nových technologií v automobilovém průmyslu a dalších klíčových odvětvích, jako jsou robotizace, umělé a digitální technologie či nanotechnologie. Každý subjekt může v 10. veřejné soutěži programu TREND podat pouze jeden návrh projektu.

Maximální výše podpory – 70%

Předpokládanou alokaci dotace na tuto soutěž TA ČR doposud nestanovila. Maximální výše veřejné podpory činí 25 mil. Kč na projekt, s tím že maximální podpora v rámci jednoho projektu je až 70 % způsobilých nákladů. Projekty můžete realizovat jak samostatně, tak ve spolupráci s dalšími podniky či výzkumnou organizací. Do způsobilých nákladů pak můžete zahrnout osobní náklady (vč. stipendií), subdodávky, ostatní přímé náklady nebo nepřímé náklady.

Příjem žádostí od 6. dubna

Příjem žádostí bude dle zveřejněných předběžných parametrů probíhat od 6. dubna do 24. května 2023. Realizaci samotných projektů musíte zahájit v období od ledna do března 2024, přičemž doba trvání projektu by měla být v rozmezí 12–30 měsíců. Nejzazším termínem pro dokončení projektu je červen 2026.

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu v zadávací dokumentaci TA ČR zveřejní v den vyhlášení soutěže.

Zdroj: Daňové a právní aktuality, autor Silvie Beranová