Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

MPO vypsalo novou výzvu z OP TAK

MPO vyhlásilo I. Výzvu Služby infrastruktury v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Ve výzvě je pro malé a střední podniky a výzkumné organizace připravena 1 miliarda korun formou dotace. Příjem žádostí o podporu začne 9. srpna 2023 a poběží do 18. ledna 2024.

Cílem Výzvy je rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury a zkvalitňování jejích služeb. Vypisovatelé očekávají zvýšení počtu výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením na nové technologie a zavádění pokročilých inovačních řešení.

Výzva je rozdělena na dvě oblasti podpory. Aktivita A se zaměřuje na poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům, kdy výzkumná a inovační infrastruktura bude podporována prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování externích služeb poskytovat inkubovaným a dalším inovativním MSP služby specializovaného poradenství.

V aktivitě B podpora směřuje k rozšíření prostor a modernizaci a budování nové otevřené výzkumné a inovační infrastruktury včetně pořízení nového vybavení. budování nové otevřené výzkumné a inovační infrastruktury.

Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace, která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a s administrací projektu. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky a zároveň také provozuje tzv. Zelenou linku 800 800 777, kam se mohou zájemci se svými dotazy obracet.

Podrobnější informace jsou k dispozici na webu MPO.

Další užitečné informace o dotačních programech pro aplikovaný výzkum a transfer naleznete také na našem Portálu transferu.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu