Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Noví místopředsedové a členové RVVI

Další zasedání RVVI Rady pro výzkum, vývoj a inovace, se konalo 30.9. ve Strakově akademii. Radě předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. K hlavním bodům jednání patřily volby do předsednictva Rady.

V úvodu jednání ministryně přivítala nové členy RVVI, kteří byli na její návrh jmenováni vládou ke dni 16. září 2022. Jsou jimi dr. Adéla Gjuričová, prof. Dana Hamplová, prof. Jiří Homola, dr. Martin Hrdlička, prof. Ladislav Krištoufek, dr. Miloslav Nič, prof. Kateřina Ronovská a prof. Martin Weiter.

Nově zvolení

Na pozice místopředsedů RVVI byli zvoleni prof. Jiří Homola, který je vedoucím vědeckým pracovníkem v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR a patří mezi nejcitovanější české vědce. Dále prof. Tomáš Polívka, profesor biofyziky na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a od roku 2021 zároveň hlavní koordinátor hodnocení podle Metodiky 2017+.

„Jsem ráda, že mohu přivítat v předsednictvu Rady špičkové a široce respektované odborníky a těším se na spolupráci,“ uvedla k výsledku volby ministryně Helena Langšádlová.

Nový místopředseda Rady prof. Jiří Homola po svém zvolení uvedl: „Jako místopředseda Rady se budu především věnovat agendě rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace. Důležitý je nejen státní rozpočet na příští rok, ale i střednědobý výhled, který výzkumným organizacím poskytuje stabilní a předvídatelné prostředí pro jejich činnost.“

Prof. Tomáš Polívka, který byl také zvolen místopředsedou Rady, řekl: „Mým úkolem v Radě je věnovat se zejména hodnocení vědy a výzkumných organizací v ČR, což je činnost, které se věnuji už přibližně 10 let.“

Budoucnost energetiky

RVVI také projednávala budoucnost výzkumu v oblasti energetiky. Schválený materiál „Energetický výzkum v ČR” mj. uvádí, že vědeckovýzkumná infrastruktura energetického výzkumu je připravena reagovat na požadavky státu a společnosti. RVVI se podrobně zabývá situací v české energetice a stavem veřejně financovaného energetického výzkumu v debatě s odborníky od konce roku 2021. Energetický výzkum je dnes stěžejně realizován Akademií věd ČR, ve výzkumných organizacích a na vysokých školách. Podílejí se rovněž malé a střední podniky. 

V závěru jednání RVVI projednala blížící se slavnostní setkání u příležitosti 30 let činnosti Rady.

Zdroj: Věda a výzkum, foto: FB Věda, výzkum a inovace